Source code đồ án quản lý bán hàng C# đầy đủ database, báo cáo
Mã SP: 711VAXBT
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 740 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý bán hàng C# đầy đủ database, kèm báo cáo là đồ án hay rất tốt cho các bạn dùng để tham khảo làm đồ án tốt nghiệp code C#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Source code đồ án quản lý bán hàng C# đầy đủ database, báo cáo
Code : C#+ báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M143
Dung lượng download : 31MB

Source code đồ án quản lý bán hàng C#:

Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU.. 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.. 4

 1. Lý do chọn đề tài: 4
 2. Mô tả bài toán: 4
 3. Chức năng: 4
 4. Người dùng: 4
 5. Phát biểu bài toán: 4
 6. Chức năng quản lý: 5

III.      Mục tiêu hệ thống: 8

 1. Ràng buộc hệ thống: 8
 2. Ràng buộc quản lý hệ thống của người dùng: 8
 3. Ràng buộc nhân lực và thời gian: 9
 4. Đánh giá khả thi: 9
 5. Khả thi về kinh tế: 9
 6. Khả thi về kĩ thuật: 9
 7. Công cụ phát triển: 9
 8. Bảng tổng hợp về rủi ro hệ thống: 9

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ HƯỚNG ĐI 10

 1. Chức năng chính của hệ thống: 10
 2. Yêu cầu phi chức năng: 10

III.      Yêu cầu bảo mật: 10

 1. Yêu cầu cụ thể hệ thống: 11
 2. Yêu cầu quản lý: 11
 3. Yêu cầu lập báo cáo: 11
 4. Yêu cầu thống kê: 11
 5. Yêu cầu tra cứu: 11
 6. Môi trường thực hiện: 12
 7. Các biểu mẫu: 12

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 14

 1. Các tác nhân (Các Actor tác động vào hệ thống). 14
 2. Mô tả thiết kế các quy trình nghiệp vụ: 15

III.      Mô tả chi tiết các lớp đối tượng: 16

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ PHẦN MỀM... 18

 1. Cây Chức Năng Của Phần Mềm: 18
 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 19
 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và mối quan hệ: 19
 4. Mô tả chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu: 20

III.      Thiết kế giao diện: 27

 1. Hướng dẫn cài đặt: 31

KẾT LUẬN.. 33

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}