Source code đồ án quản lý bệnh nhân c# full database, báo cáo
Mã SP: 731DUILQ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
5 1976 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý bệnh nhân c# full database, báo cáo là đồ án tốt nghiệp rất tốt cho các bạn dùng để tham khảo. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code đồ án quản lý bệnh nhân c#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M153
Dung lượng download : 9MB

Mô tả: Đồ án tốt nghiệp

Source code đồ án quản lý bệnh nhân c# :

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 5
MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 7
1. Giới thiệu bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng 7
1.1. Tổ chức hành chính của bệnh viện Nhi Đức 9
1.1.1. Ban giám đốc bệnh viện 9
1.1.2. Phòng hành chính quản trị 10
1.1.3. Phòng tổ chức cán bộ 10
1.1.4. Phòng y tá (điều dưỡng) 10
1.1.5. Phòng kế toán tổng hợp 10
1.1.6. Phòng tài chính kế toán 10
1.1.7. Phòng vật tư – thiết bị y tế 10
1.1.8. Các khoa phòng 11
1.1.9. Nhiệm vụ, trách nhiệm của bác sĩ, y tá 11
1.2. Nhiệm vụ của bệnh viện 12
1.2.1. Khám bệnh, chữa bệnh 12
1.2.2. Đào tạo cán bộ 13
1.2.3. Nghiên cứu khoa học 13
1.2.4. Chỉ đạo tuyến 13
1.2.5. Phòng bệnh 13
1.2.6. Hợp tác quốc tế 13
1.2.7. Quản lý kinh tế trong bệnh viện 13
2. Đề xuất giải pháp 13
2.1. Mục đích 14
2.2. Nhiệm vụ chương trình 14
3. Kết quả thu được 15
3.1. Quy trình quản lý bệnh nhân nội trú bệnh viện 15
3.2. Trình tự, thủ tục khám chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi 16
3.2.1. Quy định về tuyến điều trị 16
3.2.2. Thủ tục khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi 16
3.2.3. Trách nhiệm của bệnh viện: 17
3.2.4. Một số biểu mẫu, hoá đơn 18
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN NỘI TRÚ 20
1. Phân tích thiết kế các chức năng của hệ thống 20
1.1 Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống 20
1.2. Sơ đồ phân rã chức năng 21
1.3. Mô tả tóm tắt chức năng 22
2. Ma trận phân tích thực thể chức năng 23
4. Biểu đồ luồng dữ liệu các mức 24
4.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 24
4.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng Tiếp nhận bệnh nhân 24
4.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng Khám chữa bệnh 25
4.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng Viện phí 25
4.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng Thống kê 26
4.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 cho chức năng Tìm kiếm 26
5. Các thực thể và thuộc tính 27
5.1. Các thực thể 27
5.2. Mối quan hệ giữa các thực thể 28
6. Thiết kế cơ sở dữ liệu 30
7. Sơ đồ quan hệ thực thể 35
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 36
1. Giới thiệu chung về SQL Server 2000. 36
1.1. Chỉ mục – Indexs. 36
1.2. Clustered: 36
1.3. Non-clustered: 36
1.4. Bẫy lỗi- Triggers: 36
1.5. Ràng buộc – Constaints: 37
1.6. Diagram (lược đồ quan hệ): 37
1.7. Khung nhìn (View): 37
1.8. Thủ tục nội (stored Procedure): 37
2. Các phát biểu cơ bản của T-SQL 38
2.1. Phát biểu Select: 38
2.2. Nhập dữ liệu bằng phát biểu INSERT. 38
2.3. Phát biểu cập nhật (UPDATE) 38
2.4. Phát biểu xóa (DELETE) 39
3. Đối tượng trong SQL và cách tạo các đối tượng trong SQL SERVER. 39
3.1. Tạo cơ sở dữ liệu (CREATE DATABASE) 39
3.2. Tạo bảng (Table) 40
3.3. Thủ tục được lưu và hàm (Stored procedure hay SP) 41
4. Khái quát về ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Net, Crystal Reports 42
4.1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Net 42
4.2. Giới thiệu về ADO. NET 42
5. Công cụ thiết kế Crystal Reports 45
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 47
1. Hệ thống 47
1.1. Chức năng đăng nhập 48
1.2. Chức năng đổi mật khẩu 48
1.3. Chức năng kết nối cơ sở dữ liệu 49
1.4. Chức năng quản lý người dùng 49
2. Quản lý bệnh nhân 50
2.1. Thông tin hành chính 51
2.2. Bệnh án 52
2.3. Chuyển khoa 53
2.4. Dịch vụ sử dụng 54
2.5. Thuốc 55
2.6. Thanh toán viện phí 56
2.7. Xuất viện 57
3. Tìm kiếm 58
3.1. Tìm kiếm theo tên hoặc theo mã bệnh nhân 58
3.2. Tìm kiếm đơn thuốc 58
3.3. Tìm kiếm dịch vụ sử dụng 59
3.4. Tìm kiếm giường bệnh 59
4. Cập nhật danh mục 60
4.1. Danh mục bác sĩ 60
4.2. Danh mục dịch vụ 60
4.3. Danh mục thuốc 61
4.4. Danh mục khoa 61
4.5. Danh mục phòng 62
4.6. Danh mục giường 62
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}