Source code đồ án quản lý chương trình đào tạo c# full data, báo cáo
Mã SP: 771EQCDB
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
3 1277 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý chương trình đào tạo c# full data, báo cáo là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code đồ án quản lý chương trình đào tạo c#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M173
Dung lượng download : 9MB

Source code đồ án quản lý chương trình đào tạo c# :

Mục Lục
A. MÔ TẢ BÀI TOÁN 4
B. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 5
I. Sơ đồ usecase 5
1. Danh sách và vai trò của mỗi Actor 5
2. Danh sách và chức năng của các Usecase 6
3. Mối quan hệ giữa actor – usecase, 8
4. Mối quan hệ giữa usecase – usecase 9
2. Vẽ sơ đồ 10
2.1 actor người dùng hệ thống 10
actor: người quản lý chương trình đào tạo 11
2.3 Actor: Giáo viên 12
5.5 Actor: Sinh Viên 12
3 Mô tả một số usecase 13
3.2 Mô tả usecase quản lý môn học 13
3.3 Mô tả usecase đăng kí(sinh viên đăng kí CTĐT) 14
II. Sơ đồ tuần tự mô tả cho các usecase ở trên 15
II.1 sơ đồ tuần tự cho chức năng thêm môn học (sub1) 16
II.2 sơ đồ tuần tự cho cho chức năng đăng kí chương trình đào tạo 16
3. Sơ đồ lớp 17
3.1 các lớp trong hệ thống 17
3.2 mô tả các lớp đối tượng trong hệ thống 18
3.3. mối quan hệ giữa các lớp đối tượng 18
3.4 sơ đồ lớp 19
4. Thuộc tính và phương thức các lớp 19
4.1 Lớp môn học 19
4.2 Lớp Khóa Huấn Luyện 20
5.3 Lớp Chương trình đào tạo 20
5.4 Lớp bằng tốt nghiệp 20
5.5 Lớp Sinh viên 20
5.6 Lớp trạng thái 21
5.7 Lớp chi tiết đăng kí chương trình đào tạo 21
5.8 Lớp Điểm kết quả 22
5.9 Lớp nhân viên 22
6. Chuyển sơ đồ lớp về lược đồ CSDL(SQL Server 2008) 22
7. Thiết kế các menu cho hệ thống 23

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}