Source code đồ án quản lý đại lý c# full data, báo cáo
Mã SP: 701QJOZP
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 508 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 14-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý đại lý c# full data, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Source code đồ án quản lý đại lý c#
Code :VB.NET + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M136
Dung lượng download : 7MB

Source code đồ án quản lý đại lý c#:

Mục lục

Chương 1: 4
HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 4
1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 4
Danh sách các yêu cầu 4
Danh sách các biểu mẫu và qui định 5
1.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA: 10
1.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ 12
1.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG 14
1.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH 16
1.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT 18
1.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN 20
1.8 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 21
Các yêu cầu công nghệ 21
2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN ĐẠI LÝ: 24
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU XUẤT HÀNG: 25
2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU: 26
2.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN: 27
2.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO DOANH SỐ: 27
2.6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ: 28
2.7 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁC QUI ĐỊNH: 29
Chương 2 : Thiết Kế Dữ Liệu 30
Xét yêu cầu tiếp nhận đại lý : 31
Xét yêu cầu lập phiếu xuất hàng: 33
Xét yêu cầu tra cứu đại lý. 36
Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền : 38
Xét yêu cầu lập báo cáo tháng: 40
Xét yêu cầu thay đổi qui định: 43
Chương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 46
Thiết kế Màn hình chính 47
Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý: 48
Nghiệp vụ thay đổi qui chế tổ chức : 48
Nghiệp vụ thay đổi qui chế mặt hàng : 49
Nghiệp vụ thay đổi qui chế tiền nợ: 49
Nghiệp vụ lập phiếu thu tiền : 51
Nghiệp vụ báo cáo doanh số: 51
Nghiệp vụ báo cáo công nợ : 52
Nghiệp vụ chi tiết xuất hàng : 53
Nghiệp vụ chi tiết mặt hàng: 54
Các Form Khác : 55

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}