Source code đồ án quản lý đặt vé máy bay c# full data, báo cáo
Mã SP: 775VWEPM
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 1324 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý đặt vé máy bay c# full data, báo cáo code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code đồ án quản lý đặt vé máy bay c# full data, báo cáo
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M175
Dung lượng download : 14MB

Source code đồ án quản lý đặt vé máy bay C#:

Mục lục
PHẦN I: GIỚI THIỆU 2
I.1. Giới thiệu tổng quan đề tài: 2
I.1.1. Giới thiệu: 2
I.1.2. Mô tả hoạt động của hệ thống 2
I.2. Mục tiêu: 3
I.3. Công cụ thực hiện: 3
PHẦN II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 4
II.1 SƠ ĐỒ USECASE 4
II.1.1 Mô tả Actor 4
II.1.2. Mô tả use case 5
II.1.3. Mối liên hệ actor-usecase, giữa các usecase 6
II.1.4. Sơ đồ UseCase 10
II.1.5. Viết mô tả usecase cho ít nhất 2 usecase 15
II.1.5.1. Use case Đăng nhập 15
II.1.5.2 Use Case Đăng xuất 16
II.1.5.3. Use case Thêm hãng 17
II.1.5.4 Use case xóa hãng 19
II.2 SƠ ĐỒ TƯƠNG TÁC ĐỐI TƯỢNG 20
II.3.SƠ ĐỒ LỚP 32
II.3.1 Các đối tượng trong hệ thống. 32
II.3.2 Các mối quan hệ giữa các đối tượng. 32
II.3.3. Vẽ sơ đồ lớp 35
II.3.3 Bảng thuộc tính của lớp 35
II.3.4 Phương thức của lớp 38
PHẦN III: THIẾT KẾ 41
III.1.Lược đồ quan hệ 41
III.2.Các bảng cơ sở dữ liệu quan hệ 41
III.3. Thiết kế giao diện 45
III.3.1. Biểu đồ cấu trúc giao diện 45
III.3.2. Giao diện người dùng 46
III.3.2.1. Giao diện form Main 46
III.3.2.2. Giao diện form Đăng nhập 47
PHẦN IV : TỔNG KẾT 48
IV.1 Kết quả đạt được : 48
IV.2 Phân công việc 48
PHẦN V: KẾT LUẬN 50

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}