Source code Đồ án quản lý điểm học sinh THPT code c# full database, báo cáo
Mã SP: 534BHGRL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 640 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 07-02-2018
Thể loại: Full
Source code Đồ án quản lý điểm học sinh THPT c# đầy đủ code ,database có hướng dẫn kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code Đồ án quản lý điểm học sinh THPT code c# full database, báo cáo

Mục lục Source code quản lý điểm học sinh THPT C# :

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
I. Lý do chọn đề tài 1
II. Giới thiệu sơ lược ứng dụng 1
1. Mục đích 1
2. Chức năng chính 1
B. PHẦN TỔNG QUAN 2
I. Giới thiệu sơ lược về trường THPT An Phú 2
II. Mô tả bài toán 2
1. Phát biểu vấn đề 2
2. Mô tả bài toán 2
C. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
I. Tổng quan về UML 5
1. UML là gì? 5
2. Các sơ đồ lớp 5
3. Kiến trúc của hệ thống 6
4. Sơ đồ Use Case (Use Case diagram) 7
5. Sơ đồ lớp 8
6. Sơ đồ tuần tự 9
II. Môi trường phát triển 10
1. Kiến trúc .NET framework 10
2. Ngôn ngữ C# 11
3. Microsoft SQL server 2000 11
D. PHÂN TÍCH 12
I. Sơ đồ Use Case 12
1. Sơ đồ Use Case tổng quát cho tất cả các Actor 12
2. Sơ đồ Use Case cho Actor quản lý 13
3. Sơ đồ Use Case cho Actor giáo viên 13
II. Đặc tả Use Case 14
1. Đặc tả Use Case Đăng nhập 14
2. Đặc tả Use Case Quản lý người dùng 14
3. Đặc tả Use Case Đổi mật khẩu 15
4. Đặc tả Use Case Quản lý năm học 16
5. Đặc tả Use Case Quản lý học kỳ 17
6. Đặc tả Use Case Quản lý khối lớp 18
7. Đặc tả Use Case Quản lý lớp 19
8. Đặc tả Use Case Quản lý môn học 20
9. Đặc tả Use Case Quản lý giáo viên 21
10. Đặc tả Use Case Quản lý học sinh 22
11. Đặc tả Use Case Quản lý học lực 23
12. Đặc tả Use Case Quản lý loại điểm 24
13. Đặc tả Use Case Quản lý tôn giáo 26
14. Đặc tả Use Case Quản lý dân tộc 27
15. Đặc tả Use Case Quản lý nghề nghiệp 28
16. Đặc tả Use Case Quản lý lớp môn học 29
17. Đặc tả Use Case nhập điểm 30
18. Đặc tả Use Case phân công 31
19. Đặc tả Use Case phân lớp 32
20. Đặc tả Use Case thống kê 33
21. Đặc tả Use Case tìm kiếm 34
III. Sơ đồ tuần tự 35
1. Sơ đồ tuần tự cho Use Case đăng nhập 35
2. Sơ đồ tuần tự cho Use Case quản lý người dùng 35
3. Sơ đồ tuần tự cho Use Case đổi mật khẩu 37
4. Sơ đồ tuần tự cho Use Case quản lý năm học 37
5. Sơ đồ tuần tự cho Use Case quản lý học sinh 39
6. Sơ đồ tuần tự cho Use Case phân công 40
7. Sơ đồ tuần tự cho Use Case phân lớp 42
8. Sơ đồ tuần tự cho Use Case nhập điểm 43
9. Sơ đồ tuần tự cho Use Case tìm học sinh 45
IV. Sơ đồ lớp tổng quát 45
E. THIẾT KẾ 47
I. Thiết kế cơ sở dữ liệu 47
1. Các bảng dữ liệu 47
2. Quan hệ giữa các bảng 54
II. Thiết kế Class Diagram 55
1. Class Diagram đăng nhập 55
2. Class Diagram quản lý người dùng 55
3. Class Diagram quản lý học sinh 56
4. Class Diagram phân công 56
5. Class Diagram phân lớp 57
6. Class Diagram nhập điểm 57
III. Thiết kế giao diện 58
1. Thiết kế Menu 58
2. Thiết kế một số form chính 62
F. CÀI ĐẶT 66
G. TỔNG KẾT 66
I. Kết quả đạt được 66
II. Hướng phát triển 66
H. TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}