Source code đồ án quản lý điện full code, kèm file báo cáo
Mã SP: 561MZUUK
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1110 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý điện c# đầy đủ code ,database có hướng dẫn kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code đồ án quản lý điên full code, kèm file báo cáo

Nội dung báo cáo source code đồ án quản lý điện c#:

LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 3
1. Khảo sát sơ bộ 3
1.1 Giới thiệu công ty 3
1.2 Bộ máy tổ chức 4
2. Khảo sát nghiệp vụ quản lý điện nông thôn: 5
2.1 Nghiệp vụ quản lý: 5
2.2. Ưu nhược điểm của hệ thống: 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ 8
1.1 Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu: 8
1.2 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ: 9
1.3 Lý thuyết về chuẩn hoá các quan hệ: 10
2. Khái quát về phân tích thiết kế hệ thống thông tin 11
2.1 Hệ thống thông tin quản lý: 11
2.2 Các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống 14
3. Ngôn ngữ VisualC#.Net: 15
3.1 Microsoft .NET và C#: 15
3.2 Kiểu dữ liệu, biến hằng: 18
3.3 Các câu lệnh 19
3.4 Lớp 20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 28
1. Chức năng hệ thống: 28
1.1. Các nghiệp vụ chính của hệ thống 28
1.2. Các dữ liệu cần quản lý của chương trình 28
2. Sơ đồ phân cấp chức năng 33
2.1 Sơ đồ 33
2.2. Mô tả các chức năng: 34
3. Sơ đồ luồng dữ liệu 36
3.1. Sơ đồ mức khung cảnh 36
3.2. Sơ đồ mức đỉnh 37
3.3. Sơ đồ mức dưới đỉnh 39
4. Xây dựng mô hình quan hệ 43
4.1 Chuẩn hoá các dữ liệu 43
4.2. Danh sách các kiểu thực thể 46
4.3. Mối quan hệ giữa các thực thể 48
4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 49
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 54
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}