Source code đồ án quản lý hồ sơ c# full code, data, báo cáo
Mã SP: 532CGRBY
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1453 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 07-02-2018
Thể loại: Full
source code đồ án quản lý hồ sơ c# đầy đủ code ,database có hướng dẫn kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code đồ án quản lý hồ sơ c# full code, data, báo cáo

Mục lục source code đồ án quản lý hồ sơ c#:

DANH MỤC HÌNH 5
LỊCH LÀM VIỆC 7
A. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM HIỂU 9
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX: 9
II. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ANGIMEX: 9
III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: 10
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG: 11
B. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 12
I. GIỚI THIỆU: 12
1. Hiện trạng bài toán: 12
2. Mô tả phạm vi hệ thống: 14
3. Ràng buộc tổng quan hệ thống 16
4. Hạn chế trong khi phát triển hệ thống 16
II. MÔ TẢ CÁC PHƯƠNG ÁN TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ THI: 17
1. Mô tả phương án tổng quan: 17
2. Lựa chọn phương án: 17
3 Đánh giá khả thi: 18
4. Phát sinh về quản lý: 20
C. PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU 23
I.CÁC MỤC TIÊU CHUNG: 23
1.Yêu cầu chức năng: 23
2. Yêu cầu phi chức năng: 23
II. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU: 24
1. Các yêu cầu nghiệp vụ: 24
2. Các yêu cầu chức năng: 24
3. Các yêu cầu báo cáo thống kê: 24
4. Các loại biểu mẫu: 24
D. PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG 42
I. MÔ HÌNH DỮ LIỆU: 42
1. Mô Hình UML 42
2. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram): 48
3. Biểu đồ lớp (Class Diagram) 55
E. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 58
I. Thiết kế dữ liệu: 58
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và mối quan hệ: 58
2. Mô tả các thuộc tính của bảng: 58
II. Thiết kế giao diện: 64
1. Giao diện đăng nhập hệ thống: 64
2. Giao diện chính của hệ thống: 65
3. Giao diện form Mục tiêu công việc: 65
4. Giao diện form Quy trình công việc: 66
5. Giao diện form Bảng mô tả công việc: 66
6. Giao diện form Tiêu chí đánh giá năng lực: 67
7. Giao diện form Tiêu chí hoàn thành công việc: 68
8. Giao diện form thông tin nhân viên: 69
9. Giao diện form Hồ sơ giao việc: 69
10. Giao diện form Danh sách chức danh: 70
11. Giao diện Danh sách phòng ban: 70
12. Giao diện form phân quyền: 71
13. Giao diện form đổi mật khẩu: 71
14. Giao diện form Phương thức báo cáo: 72
15. Giao diện form Báo cáo danh sách nhân viên: 72
F. KẾT LUẬN 73
G. TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}