Source code đồ án quản lý kinh doanh C#, database, báo cáo
Mã SP: 669HWJDO
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 534 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý kinh doanh C#, database, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp môn C#. Download source c

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Source code đồ án quản lý kinh doanh C#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M118
Dung lượng download : 59MB

Source code đồ án quản lý kinh doanh C#:

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC.. 1

Chương 1. 2

KHẢO SÁT THỰC TẾ NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG.. 2

1.1. Mô hình kinh doanh thiết bị 2

1.2. Phần kinh doanh phần mềm.. 3

Chương 2. 5

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 5

2.1. Sơ phân rã chức năng. 5

2.1.1. Phần Cập nhật Danh Mục Hệ Thống. 6

2.1.2. Phần Cập Nhật Thông Tin. 7

2.1.3. Phần Tìm Kiếm Thông Tin. 8

2.1.4. Phần Thống Kê Báo Cáo. 9

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh. 10

2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 11

2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. 13

2.4.1. Phần danh mục hệ thống. 13

2.4.3. Phần tìm kiếm thông tin. 17

2.5. Cơ sở dữ liệu liên quan. 20

2.5.1. Các bảng dữ liệu. 20

2.5.2. Liên kết giữa các bảng dữ liệu. 29

PHỤ LỤC.. 31

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.. 31

KẾT LUẬN.. 33

LỜI CẢM ƠN.. 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 36

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}