Source code đồ án quản lý nhà sách C# full data, báo cáo
Mã SP: 631HIHII
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 558 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 10-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý nhà sách C# full data, kèm báo cáo, code dễ hiểu là đồ án tốt cho các bạn tham khảo . Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Source code đồ án quản lý nhà sách C# full data, báo cáo

 

Source code đồ án Tên đồ án :Source code đồ án quản lý nhà sách C#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M100
Dung lượng download : 2MB

quản lý nhà sách C#:

MỤC LỤC 2
Chương 1 THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 5
1.1 HỆ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ SÁCH 5
1.1.1 Danh sách các yêu cầu 5
1.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định 5
1.1.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1 5
1.1.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2 5
1.1.2.3 Biểu mẫu 3 5
1.1.2.4 Biểu mẫu 4 và qui định 4 6
1.1.2.5 Biểu mẫu 5 6
1.1.2.6 Qui định 6 6
1.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ 6
1.2 YÊU CẦU TIẾN HÓA 7
1.2.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa 7
1.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa 7
1.3 YÊU CẦU HIỆU QUẢ 8
1.3.1 Danh sách các yêu cầu hiệu quả 8
1.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả 8
1.4 YÊU CẦU TIỆN DỤNG 8
1.4.1 Danh sách các yêu cầu tiện dụng 8
1.4.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng 9
1.5 YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH 9
1.5.1 Danh sách các yêu cầu tương thích 9
1.5.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích 10
1.6 YÊU CẦU BẢO MẬT 10
1.6.1 Danh sách các yêu cầu bảo mật 10
1.6.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật 10
1.7 YÊU CẦU AN TOÀN 11
1.7.1 Danh sách các yêu cầu an toàn 11
1.7.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn 11
1.8 YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 11
1.8.1 Danh sách các yêu cầu công nghệ 11
Chương 2 MÔ HÌNH HÓA 12
2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU NHẬP SÁCH 12
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU LẬP HÓA ĐƠN BÁN SÁCH 13
2.3 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP DANH SÁCH SÁCH: 14
2.4 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN 15
2.5 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 15
Chương 3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 17
3.1 BƯỚC 1: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN 17
3.1.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 17
3.1.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: 18
3.1.3 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM2): 19
3.1.4 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ2): 20
3.1.5 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM3): 21
3.1.6 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM4): 22
3.1.7 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ4): 23
3.1.8 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ6): 24
Chương 4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 25
4.1 THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH 25
4.1.1 Màn hình phiếu nhập sách với tính đúng đắn: 25
4.1.2 Màn hình phiếu nhập sách với tính tiện dụng và hiệu quả: 26
4.1.3 Màn hình Hóa đơn bán sách với tính đúng đắn: 26
4.1.4 Màn hình Hóa đơn bán sách với tính tiện dụng và hiệu quả: 27
4.1.5 Màn hình danh sách Sách (tra cứu sách) với tính đúng đắn: 27
4.1.6 Màn hình danh sách Sách (tra cứu sách) với tính tiện dụng và hiệu quả: 27
4.1.7 Màn hình phiếu thu tiền với tính đúng đắn: 28
4.1.8 Thiết kế màn hình phiếu thu tiền với tính hiệu quả và tiện dụng: 28
Chương 5 THIẾT KẾ XỬ LÝ 29
5.1 THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH 29
5.1.1 Thiết kế màn hình chính với tính đúng đắn: 29
5.1.2 Thiết kế màn hình chính với tính tiện dụng và hiệu quả: 29
5.2 Thiết kế xử lý cho màn hình Lập phiếu nhập sách : 30
5.2.1 Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình lập phiếu nhập sách : 30
5.2.2 Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập phiếu nhập sách : 30
5.2.3 Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình hóa đơn bán sách : 32
5.2.4 Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập hóa đơn bán sách : 32
5.2.5 Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình danh sách Sách (tra cứu sách): 33
5.2.6 Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập danh sách sách (tra cứu sách) : 33
5.2.7 Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình phiếu thu tiền: 34
5.2.8 Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình phiếu thu tiền : 35

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}