Source code đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư c#, full data, báo cáo
Mã SP: 637XFTXY
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 811 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 11-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư c#, full data, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp môn c#. 123click.org.

Thông tin chi tiết

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư c#, full data, báo cáo

Tên đồ án :Source code đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư c#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M103
Dung lượng download : 11MB

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư c#:

Mục lục 1
LỜI NÓI ĐẦU 4
Chương 1. KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY. 6
1.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BÌNH MINH. 6
1.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY. 7
1.3. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN. 8
1.3.1. Mục đích. 8
1.3.2. Yêu cầu. 8
1.4. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. 9
1.5. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬT TƯ HIỆN TẠI. 9
1.6. MỘT SỐ MẪU BIỂU CỦA CÔNG TY. 12
1.7. DANH SÁCH THIẾT BỊ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY. 14
1.8. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC. 18
1.8.1. Hiện trạng. 18
1.8.2. Giải pháp khắc phục 19
Chương 2. CÔNG CỤ CÀI ĐẶT 20
2.1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 20
2.1.1. Chương trình đầu tiên ! 21
2.1.2. Biến và Hằng 21
2.1.3. Kiểu dữ liệu trong C# 22
2.1.4. Câu lệnh điều kiện 24
2.1.5. Lớp 26
2.1.6. Operators 27
2.1.7. Operator Shortcuts 28
2.1.8. Operator Precedence 29
2.1.9. Namespaces 29
2.2. TÌM HIỂU VỀ SQL SERVER 2005 EXPRESS. 31
2.2.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu 31
2.2.2. Giới thiệu về SQL Server 2005 Express. 34
Chương 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ. 43
3.1. CÁC DỮ LIỆU CẦN QUẢN LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH. 43
3.1.1. Các dữ liệu đầu vào. 43
3.1.2. Các dữ liệu đầu ra. 43
3.2. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY. 44
3.2.1. Xác định yêu cầu của nhân viên nhập vật tư. 44
3.2.2. Xác định yêu cầu của nhân viên xuất vật tư. 44
3.2.3. Xác định yêu cầu của nhân viên quản lý kho. 44
3.2.4. Xác định yêu cầu của người quản trị. 44
3.3. SƠ ĐỒ DỮ LIỆU. 45
3.3.1. Sơ đồ ngữ cảnh. 45
3.3.2. Sơ đồ phân rã chức năng. 46
3.4. XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ. 55
3.4.1. Các thực thể 55
3.4.2. Một số quan hệ giữa các thực thể 58
3.5. XÂY DỰNG CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 62
3.5.1. Bảng Users. 62
3.5.2. Bảng Oders. 62
3.5.3. Bảng VatTu. 62
3.5.4. Bảng NhomVatTu. 63
3.5.5. Bảng DonViTinh. 63
3.5.6. Bảng KhachHang. 63
3.5.7. Bảng NhomKhachHang. 64
3.5.8. Bảng PhieuNhap. 64
3.5.9. Bảng PhieuXuat. 64
3.5.10. Bảng PhieuThanhLy. 65
3.5.11. Bảng PhieuThuHoi. 65
3.5.12. Bảng ChiTietNhap. 66
3.5.13. Bảng ChiTietXuat. 66
3.5.15. Bảng ChiTietThuHoi. 67
3.5.16. Bảng DonGiaNgay. 67
3.5.17. Bảng TonKho. 68
3.5.18. Bảng QuyDoi 68
3.5.19. Bảng ThongTinCongTy. 68
3.6. MÔ HÌNH LIÊN KẾT CÁC BẢNG DỮ LIỆU. 69
Chương 4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH. 70
4.1. THIẾT KẾ FORM CHƯƠNG TRÌNH. 70
4.1.1. Giao diên chính 70
4.1.2. Giới thiệu một số form chương trình 72
KẾT LUẬN 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}