source code đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP, data, báo cáo
Mã SP: 975DEHFL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 992 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code PHP
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 25-03-2018
Thể loại: Full
Đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP, data, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP, data, báo cáo
Code : PHP + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M6024
Dung lượng download : 70MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP, data, báo cáo kết nối MySQL

Đồ án tốt nghiệp website giới thiệu sản phẩm PHP:

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 4
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP 5
1.1 Thông tin về công ty 5
1.2 Quá trình hình thành và phát triển 5
CHƯƠNG II:PHÁT BIẾU BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 6
2.1 Đặc tả bài toán 6
2.2 Khảo sát hiện trạng 6
2.3 Phân tích 6
2.3.1 Yêu cầu chức năng 6
2.3.2 Yêu cầu phi chức năng 7
2.3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 7
CHƯƠNG III: THUẬT TOÁN & XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 10
3.1 Ngôn Ngữ Sử Dụng 10
3.1.1 PHP 10
3.1.2 Framework Smarty 10
3.1.3 MySQL 11
3.1.4 Jquery 12
3.2 Giải Thuật 15
3.2.1 Người dùng 15
3.1.1 Quản trị viên 19
CHƯƠNG IV: DEMO CHƯƠNG TRÌNH 23
4.1 Người dùng 24
4.1.1 Trang chủ 24
4.1.2 Menu danh mục 25
4.1.3 Danh sách mẫu tin theo danh mục 25
4.1.4 Xem tin 26
4.1.5 Bình luận 26
4.2 Quản trị viên 27
4.2.1 Giao diện đăng nhập admin 27
4.2.2 Cấu hình cơ bản 27
4.2.3 Đổi mật khẩu 28
4.2.4 Danh sách mẫu tin 28
4.2.5 Thêm mẫu tin mới 29
4.2.6 Quản lý hãng xe 29
4.2.7 Tìm kiếm mẫu tin 30
4.2.8 Quản lý bình luận 30
CHƯƠNG V: TỔNG KẾT 31
5.1 Kết luận 31
5.2 Hướng phát triển 31
*Tài liệu tham khảo: 32

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}