source code đồ án truy xuất file c# full code kèm báo cáo
Mã SP: 623OVZHZ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 482 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 10-02-2018
Thể loại: Full
source code đồ án truy xuất file c# full code kèm báo cáo, code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập, đồ án môn c#.

Thông tin chi tiết

source code đồ án truy xuất file c# full code  kèm báo cáo

Tên đồ án : source code đồ án truy xuất file c#
Code : C# + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M96
Dung lượng download : 17MB

source code đồ án truy xuất file c#:

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC

I/ Tổng quan : 4
II/ Tài nguyên sử dụng : 4
1. Mô hình hóa theo suy nghĩ: 4
2. Nội dung thực hiện đề tài của từng thành viên : 5
3. Mô hình hóa theo lập trình 5
IV/ Hướng giải quyết : 6
1. Xây dựng Form Main 6
1.1. Thiết kế giao diện 6
1.2. Mô hình tổng quát của frmMain 7
1.3. Giới thiệu tính năng Form frmMain 9
1.4. Hướng xử lý Code 10
1.4.1. Thao tác xử lý Duyệt File cho Button btnDuyetFile 10
1.4.2. Thao tác lấy thông tin File 10
1.4.3. Thao tác xác định định dạng File 11
1.4.4. Thao tác xử lý File 12
1.4.4.1. Xóa File 12
1.4.4.2. Copy File 13
1.4.4.3. Move File 14
1.4.5. Thao tác gọi 1 chương trình có sẵn trong gói để sử dụng 15
1.4.5.1. Gọi chương trình đọc và xử lý văn bản Word 15
1.4.5.2. Gọi chương trình đọc và xử lý văn bản Text 15
1.4.5.3. Gọi chương trình nghe nhạc, xem phim 16
1.4.5.4. Gọi chương trình đọc và xử lý văn bản Hình Ảnh 16
2. Xây dựng Form hỗ trợ cho việc thao tác trình duyệt hình ảnh 17
2.1 PictureBox là gì ? 17
2.1.1 Image 17
2.1. 2 SizeMode 17
2.2 Xây dựng Form Hình ảnh 17
2.2.1 Giao diện đơn giản của hình ảnh. 17
2.2.2 Mô hình Diagram của 18
2.2.3 Giải thích Code xử lý chương trình 19
2.2.3.1 Lấy đường dẫn File từ Form Main và truyền vào PictureBox của FormHA. 19
2.2.3.2 Tùy chọn hình ảnh thông qua FileOpenDialog 20
2.2.3.3 Zoom ảnh 20
2.2.3.4 Xoay ảnh 90 độ, 180 độ, 270 độ 21
3. Xây dựng Form hỗ trợ cho việc thao tác xử lý tập tin text 23
3.1.1. Hướng giải quyết 23
3.1.2. Mô hình hóa frmvanban 23
3.1.3. Xử lý code . 24
4. Xây dựng Form hỗ trợ cho việc thao tác xử lý tập tin Word 25
4.1.1. Hướng giải quyết 25
4.1.2. Mô hình hóa frmWord 26
4.1.3. Code xử lý 27
4.1.3.1. Thêm thư viện vào References 27
4.1.3.2. Xử lý cho Button btnOpenWordDocument 28
4.1.3.3. Code lấy ra thông tin đường dẫn từ frmMain 29
5. Xây dựng Form hỗ trợ cho việc thao tác tập tin nhạc và phim 30
5.1. Cơ sở lý thuyết 30
5.1.1. Tìm hiểu về file âm thanh,video 30
5.2. mô hình tổng quát 31
5.2.1. Các thuộc tính và phương thức cho chương trình. 31
5.2.3 Phân tích chức năng 31
5.3. Hướng xử lý code 32
5.3.1. Tư tưởng của chương trình 32
5.3.2. Code Trong Chương Trình. 32
6. Xây dựng Form hỗ trợ thể hiện thông tin nhóm 33
7. Tài liệu tham khảo 34
-Giáo trình Lập trình C# của thầy Ths. Đặng Kiên Cường 34
-Thư viện MSDN 34
-Website: caulacbovb.net 34

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}