Source code phần mềm kế toán bán hàng c#, data, báo cáo
Mã SP: 741CZIRV
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1216 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code phần mềm kế toán bán hàng c#, data, báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code phần mềm kế toán bán hàng c#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M159
Dung lượng download : 10MB

Source code phần mềm kế toán bán hàng c#:

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN 2
PHẦN MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
1.1. Tổng quan về Net Framework, ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 8
1.1.1. Tổng quan về Net Framework 8
1.1.2. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C# 9
1.1.3. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 14
1.1.3.1. SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ 13
1.1.3.2. Vai trò của SQL 14
1.2. Cơ bản về kế toán 15
1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa và các nguyên tắc cơ bản trong kế toán 15
1.2.1.1. Khái niệm 15
1.2.1.2. ý nghĩa của kế toán trong doanh nghiệp 15
1.2.1.3. các nguyên tắc cơ bản trong kế toán 15
1.2.1.4. Hệ thống tài khoản sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 15
1.2.2. Tổng quan về kế toán bán hàng 17
1.3. Kết chương 19
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG 20
2.1. Mô tả bài toán quản lý: 20
2.2. Quy trình hoạt động 21
2.3. Xác định yêu cầu của bài toán 21
2.4. Đặc tả yêu cầu 22
2.5. Kết chương 2 23
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24
3.1. Biểu đồ phân cấp chức năng 24
3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 25
3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 25
3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 26
3.4.1. Quản lý mua hàng: 26
3.4.2. Quản lý bán hàng: 27
3.4.3. Quản lý tồn kho: 28
3.4.4. Quản lý tài chính: 29
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 30
3.6. Mô hình thực thể liên kết 40
3.7. Thiết kế giao diện chương trình 41
3.8. Kết chương 3 56
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}