Source code phần mềm quản lý điển tuyển sinh c#, báo cáo, data
Mã SP: 803QTTPO
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 410 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 16-02-2018
Thể loại: Full
Source code phần mềm quản lý điển tuyển sinh c#, báo cáo, data. Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code phần mềm quản lý điển tuyển sinh c#
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M1001
Dung lượng download : 34MB
Mô tả : Source code phần mềm quản lý điển tuyển sinh c# kết nối SQL server

Source code phần mềm quản lý điển tuyển sinh c#:

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC 1
LỜI CAM ĐOAN 3
LỜI CẢM ƠN 5
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 2
1.1.Thông tin đề tài 2
1.2.Khảo sát sơ bộ 2
1.3.Khảo sát chi tiết 3
1.3.1. Sự cần thiết tin học hóa trong quản lý tuyển sinh 3
1.3.2.Mục đích của hệ thống 3
1.3.3. Mô tả hệ thống 4
1.4. Các mẫu biểu 6
1.5. Các hình thức ưu tiên 9
1.6. Các chức năng của hệ thống 10
1.7. Mô tả hệ thống mới 11
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG 12
2.1. Sơ đồ phân cấp chức năng 13
2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 14
2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 14
2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 15
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 20
3.1. Mô hình thực thể liên hệ 20
3.1.1. Tập Thực Thể 20
3.1.2. Mối liên hệ 20
3.1.3. Sơ đồ thực thể liên hệ 21
3.2. Mô hình quan hệ 22
3.2.1.Chuyển mô hình thực thể liên hệ sang mô hình quan hệ 22
3.2.2.Gộp các lược đồ quan hệ có khóa chung 22
3.2.3.Mô hình quan hệ sau khi gộp 23
3.2.4.Chuẩn hóa các quan hệ 23
CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24
4.1. Thiết kế dữ liệu 24
4.1.1. Bảng thí sinh 24
4.1.2. Bảng điểm 24
4.1.3. Bảng khu vực 24
4.1.4. Bảng đối tượng 25
4.1.5. Bảng ngành thi 25
4.1.6. Bảng địa điểm 25
4.1.7. Bảng phách 25
4.2. Giới thiệu về “NGÔN NGỮ C#” 26
4.2.1. Tính mạnh mẽ (robust) và bền vững (durable) 26
4.2.2. Vai trò C# trong .NET Framework 26
4.2.3. Quá trình dịch chương trình C# 26
4.2.4. Các loại ứng dụng C# 27
4.2.5. Thiết kế 27
4.3.Thiết kế giao diện 30
4.4. Thiết kế các module 44
4.4.1. Modlue thêm 44
4.4.3. Module xóa 46
4.4.4. Module tìm kiếm 47
4.5 Thiết kế ràng buộc và kiểm soát 48
CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49
5.1. Kết Luận 49
5.2. Kiến nghị 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
WEBSITE THAM KHẢO 50

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}