Source code phần mềm quản lý khách sạn c# kèm báo cáo, data
Mã SP: 799LKUIR
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1363 1
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 16-02-2018
Thể loại: Full
Source code phần mềm quản lý khách sạn c# kèm báo cáo, data là đồ án tốt nghiệp rất tốt cho các bạn tham khảo. 123click.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code phần mềm quản lý khách sạn c# kèm báo cáo, data
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M188
Dung lượng download : 50MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý khách sạn c# kết nối SQL server

Source code phần mềm quản lý khách sạn c#:

MỤC LỤC
Mục lục
PHẦN 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG
1. Hiện trạng của hệ thống
1.1 Hiện trạng tổ chức
1.2 Hiện trạng nghiệp vụ
1.2.1 Quản lý phòng
1.2.2 Quản lý khách hàng
1.2.3 Quản lý doanh thu
2. Mục đích hoạt động của hệ thống
3. Phạm vi yêu cầu của đề tài
3.1 Quản lý hệ thống
3.2 Quản lý phòng
3.3 Quản lý khách hàng
3.4 Quản lý dịch vụ
3.5 Quản lý thanh toán
3.6 Quản lý báo cáo

PHẦN 2 : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
1. Yêu cầu chức năng
1.1 Quản lý Hồ Sơ Phòng
1.2 Quản lý Hồ Sơ Khách Hàng
1.3 In Báo cáo
1.4 Quản trị Hệ Thống Dữ Liệu
2. Yêu Cầu Chức Năng

PHẦN 3 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1. Sưu Liệu Cho Mô Hình Thực Thể Kết Hợp
1.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu
1.2 Lập mô hình cơ sở dữ liệu
1.2.1 Thực thể 1 : LOAI_PHONG (Loại Phòng)
1.2.2 Thực thể 2 : SO_PHONG (Số Phòng)
1.2.3 Thực thể 3 : NGOAI_TE (Ngoại Tệ)
1.2.4 Thực thể 4 : KHACH_HANG (Khách Hàng)
1.2.5 Thực thể 5 : DICH_VU (Dịch Vụ)
1.2.6 Thực thể 6 : THIET_BI (Thiết Bị)
1.2.7 Thực thể 7 : SUDUNG_DICHVU (Sử Dụng Dịch Vụ)
1.2.8 Thực thể 8 : TRANG_THIETBI (Trang Thiết Bị)
1.2.9 Thực thể 9 : NHOM_QUYEN (Nhóm Quyền)
1.2.10 Thực thể 10 : NGUOI_DUNG (Người Dùng)
1.2.11 Thực thể 11 : DANG_KY (Đăng Ký )
1.2.12 Thực thể 12 : DOI_TAC (Đối Tác)
1.2.13 Thực thể 13 : HOA_DON (Hóa Đơn)
1.2.14 Thực thể 14 : HUY_DK (Hủy Đăng Ký)
1.2.15 Thực thể 15 : TUY_CHON (Tuỳ Chọn)
2. Mô Hình Quan Hệ
3. Bảng Từ Điển Dữ Liệu
3.1 Bảng Loai_Phong
3.2 Bảng Trang_ThietBi
3.3 Bảng Ngoai_Te
3.4 Bảng Khach_Hang
3.5 Bảng Dich_Vu
3.6 Bảng Thiet_Bi
3.5 Bảng SuDung_DichVu
3.8 Bảng Trang_ThietBi
3.9 Bảng Nguoi_Dung
3.10 Bảng Dang_Ky
3.11 Bảng Doi_Tac
3.12 Bảng Hoa_Don
3.13 Bảng Huy_DK
3.14 Bảng Tuy_Chon
3.15 Nhom_Quyen
PHẦN 4 : THIẾT KẾ XỬ LÝ
1. Mô hình chức năng
2. Xây dụng các modul xử lý
2.1 Quá trình đăng nhập
2.2 Quá trình thay đổi mật khẩu(password)
2.3 Quá trình thêm mới User
2.4 Tạo nhóm và Phân quyền
2.4 Sao lưu dữ liệu
2.5 Phục hồi dữ liệu
2.6 Thêm, sữa, xóa các loại phòng
2.7 Thêm, xóa và sửa Số Phòng
2.8 Thêm, xóa và sửa Thiết Bị
3. Giao diện
3.11 Form Splash Quản lý khách Sạn
3.12 Form Đăng nhập hệ thống
3.13 Form Chính – Quản lý khách sạn 2008
3.14 Các Menu chức năng của Form Chính
3.15 Form Tạo Nhóm và Phân Quyền
3.16 Form Người Dùng
3.17 Form đổi mật khẩu
3.18 Form danh sách Phòng
3.19 Form Số Phòng
3.20 Form Tỷ giá ngoại tệ
3.21 Form Dịch Vụ

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}