Source code phần mềm quản lý nhân sự VB.NET kèm báo cáo, database
Mã SP: 855LQITS
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1125 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 17-02-2018
Thể loại: Full
Source code phần mềm quản lý nhân sự VB.NET kèm báo cáo, database. Giao diện đẹp code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án phần mềm quản lý nhân sự code VB.NET + data + báo cáo
Code : VB.NET + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M2007
Dung lượng download : 16MB
Mô tả : :Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý nhân sự code VB.NET kết nối SQL server

Source code phần mềm quản lý nhân sự VB.NET:

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 4
MỤC LỤC 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 7
I. Giới thiệu chung 7
2. Lý do chọn đề tài 7
4. Phạm vi sử dụng 7
5. Phương pháp nghiên cứu và lựa chọn công nghệ 7
II. Mô tả và phát biểu hệ thống 8
1.Mô tả hoạt động nghiệp vụ 8
2. Phát biểu bài toá 8
3.Sơ đồ tổ chức 9
CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG 10
I. Sơ đồ Use-Case 10
II. Đặc tả Use-Case và ERD cục bộ 11
1. Đăng nhập 11
2. Nhân viên 11
3. Phòng ban 11
4. Lương 12
5. Chức vụ 12
6. Hệ số 12
7. Thời khóa biểu 13
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 14
I.Cấu trúc bảng và các ràng buộc 14
II.Ánh xạ ERD thành Relationships 16
1.Sơ đồ ERD 16
2. Sơ đồ Relationships 17
III. Sơ đồ hoạt động 18
1.Đăng nhập 18
2. Quản Lí nhân viên 19
3.Quản lí phòng 20
4.Quản lí chức vụ 21
5. Quản lí lương 22
6. Quản lí hệ số 23
7. Quản lí thời khóa biểu 24
IV. Sơ đồ tuần tự 25
1. Chức vụ 25
2. Hệ số 26
3. Nhân viên 27
4. Phòng 28
5. Lương 29
6. Thời khóa biểu 30
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 31
I. Các demo chương trình 31
1 Đăng nhập 31
2. Tìm kiếm nhân viên 32
3.Form quản lí nhân viên 35
4. Form Quản lí phòng ban 39
5. Form chức vụ 42
6. Form hệ số lương 43
7. Form cập nhật thời khóa biểu giáo viên 44
8. Form xem thời khóa biểu giáo viên 45
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 46
II. Kết quả đạt được 46
III.Ưu nhược điểm 46
IV.Hướng phát triển 46
Tài liệu tham khảo 4

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 800
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 923

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}