Source code phần mềm quản lý sự kiện c# full database, báo cáo
Mã SP: 785WSRRP
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 993 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 16-02-2018
Thể loại: Full
Source code phần mềm quản lý sự kiện c# full database, báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code phần mềm quản lý sự kiện c# full database, báo cáo
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M180
Dung lượng download : 42MB

Source code phần mềm quản lý sự kiện c# :

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC 2
DANH MỤC BẢNG 5
DANH MỤC HÌNH 7
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 8
NỘI DUNG 9
1. GIỚI THIỆU 9
1.1. Giới thiệu tổng quan hệ thống 9
1.2. Mô tả nghiệp vụ 9
1.3. Mục tiêu 10
1.3.1. Mục tiêu tổng quan 10
1.3.2. Mục tiêu cụ thể 10
1.3.3. Công cụ thực hiện 10
2. QUY TRÌNH ỨNG DỤNG 11
2.1. Tiêu chí lựa chọn phương pháp 11
2.1.1. Mức độ yêu cầu người dùng 11
2.1.2. Mức độ quen biết về kỹ thuật 11
2.1.3. Độ phức tạp 11
2.1.4. Độ tin cậy 11
2.1.5. Thời gian 11
2.1.6. Kế hoạch 11
2.2. Nhận xét 11
2.3. Mô hình 12
3. PHÂN TÍCH 13
3.1. Sơ đồ Usecase 13
3.1.1. Actor người dùng 13
3.1.2. Actor nhân viên 13
3.1.3. Actor người quản trị (admin) 14
3.2. Mô tả usecase 14
3.2.1. Usecase đăng nhập 14
3.2.2. Usecase đăng xuất 15
3.2.3. Usecase đổi mật khẩu 15
3.2.4. Usecase thêm khách hàng 16
3.2.5. Usecase tìm kiếm khách hàng 17
3.2.6. Usecase cập nhật thông tin khách hàng 17
3.2.7. Xem thông tin khách hàng 18
3.2.8. Usecase thêm hợp dồng mới 19
3.2.9. Usecase xem danh sách hợp đồng 19
3.2.10. Usecase lập phiếu thanh toán 20
3.2.11. Usecase thêm dịch vụ mới 20
3.2.12. Usecase xem danh sách dịch vụ 21
3.2.13. Usecase thêm nhân viên 21
3.2.14. Usecase cập nhật thông tin nhân viên 22
3.2.15. Usecase thống kê khách hàng ký nhiều hợp đồng 23
3.2.16. Usecase thống kê thanh toán cần thu trong tuần 23
3.2.17. Usecase thống kê chương trình tổ chức trong ngày 23
3.2.18. Usecase quản lý người dùng 24
3.2.19. Usecase xem nhật ký hệ thống 25
3.2.20. Usecase sao lưu dữ liệu 25
3.2.21. Usecase phục hồi dữ liệu 26
4. THIẾT KẾ 27
4.1. Thiết kế kiến trúc 27
4.1.1. Mô hình kiến trúc 27
4.1.2. Yếu tố xác định kiến trúc 28
4.1.3. Yêu cầu hệ thống 29
5. Thiết kế giao diện 31
5.1. Sơ đồ cấu trúc giao diện 31
5.2. Giao diện người dùng 31
5.2.1. Giao diện thêm nhân viên 31
5.2.2. Giao diện cập nhật nhân viên 35
5.2.3. Giao diện thêm khách hàng 38
5.2.4. Giao diện cập nhật khách hàng 41
5.2.5. Giao diện xem thông tin khách hàng 44
5.2.6. Giao diện lập hợp đồng 47
5.2.7. Giao diện lập phiếu thanh toán 51
 Các thành phần của giao diện 51
 Sử dụng dữ liệu 52
 Sử dụng lớp/đối tượng 52
 Giao diện 53
 Đặc tả 54
 Tiến trình 55
5.2.8. Giao diện danh mục hợp đồng 55
5.2.9. Giao diện thêm dịch vụ mới 58
5.2.10. Giao diện cập nhật dịch vụ 61
5.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 65
5.3.1. Sơ đồ lớp 65
5.3.2. Cơ sở dữ liệu 65
5.3.3. Mô tả lớp 65
5.4. Thiết kế lớp, phương thức 70
5.4.1. Lớp chương trình 70
6. Tổng kết 73
6.1. Kết quả đạt được 73
6.1.1. Thuận lợi 73
6.1.2. Khó khăn 73
6.2. Hướng phát triển 73
6.3. Phân công công việc 73

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}