Source code quản lý báo cáo thống kê c# full code, data, báo cáo
Mã SP: 526LFPGE
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1419 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 07-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý báo cáo thống kê c# đầy đủ tính năng full code, database, hướng dẫn rất phù hợp với các bạn làm báo cáo tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý báo cáo thống kê c# full code, data, báo cáo

Mục lục source code quản lý báo cáo thống kê c# :

 

PHẦN MỞ ĐẦU 2
Phần A: Tổng quan: 2
A. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 2
• Nhiệm vụ 3
B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 8
a. Hệ thống (system): 8
b. Hệ thống quản lý: 9
c. Hệ thống thông tin 10
d. Một số mô hình tiêu biểu trong phân tích thiết kế 12
1. Các nghiệp vụ chính: 15
1.1. Quản lý thông tin doanh nghiệp: 15
1.2. Quản lý thông tin các mẫu báo cáo 15
2. Các yêu cầu về chức năng và phi chức năng 18
2.1. Yêu cầu chức năng 18
2.2. Yêu cầu phi chức năng 20
Phần B: PHÂN TÍCH: 23
• Use-case 23
Phần C: THIẾT KẾ: 29
1. Ràng buộc toàn vẹn trên một lược đồ quan hệ 47
1.1. Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị 47
1.2. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 47
2. Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều lược đồ quan hệ 51
2.1. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu 52
Tài liệu tham khảo: 60

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}