Source code quản lý cửa hàng c# full database, báo cáo
Mã SP: 689SNADC
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 129 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản lý cửa hàng c# full database, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập, đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Source code quản lý cửa hàng c#
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M128
Dung lượng download : 5MB

Source code quản lý cửa hàng c#:

CÁC CHỨC NĂNG:

THÊM SẢN PHẨM

XÓA SẢN PHẨM

THÊM NHÂN VIÊN

XÓA NHÂN VIÊN

TÌM HÓA ĐƠN

TÌM NHÂN VIÊN

TIM SẢN PHẨM

LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

DANH SÁCH CÁC CLASS

  • NHÂN VIÊN
  • DANH SÁCH NHÂN VIÊN
  • SẢN PHẨM
  • DANH SÁCH SẢN PHẨM
  • KHÁCH HÀNG
  • HÀNG HÓA
  • HÓA ĐƠN

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}