Source code quản lý điểm sinh viên VB.NET full database, báo cáo
Mã SP: 697QGJCU
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1427 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 14-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản lý điểm sinh viên VB.NET full database, báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập, đồ án môn lập trinh VB.NET.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Source code quản lý điểm sinh viên VB.NET
Code :VB.NET + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M133
Dung lượng download : 3MB

Source code quản lý điểm sinh viên VB.NET :

Mục lục

CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG............................................................................. 1

I.Hiện trạng tổ chức:.................................................................................................................. 1

 1. Khảo sát thực tế:............................................................................................................. 1
 2. Những vẫn đề chung :.................................................................................................... 2

II.Hiện trạng nghiệp vụ.............................................................................................................. 3

 1. Bộ phận tổ giáo vụ.......................................................................................................... 3
 2. Bộ phận tổ chuyên môn................................................................................................. 3
 3. Bộ phận tổ BGH.............................................................................................................. 5

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU....................................................................................... 6

1.Danh sách các yêu cầu chức năng nghiệp vụ:............................................................. 6

2.Danh sách các yêu cầu chức năng hệ thống:............................................................... 8

3.Các yêu cầu phi chức năng............................................................................................. 8

4.Các biểu mẫu liên quan.................................................................................................. 9

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ................................................................................ 11

3.1.Phân tích và thiết kế ở mức quan niệm ......................................................................... 11

3.1.1.Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm......................................................................... 11

 1. Từ điển dữ liệu:............................................................................................................. 11
 2. Mô tả thực thể:.............................................................................................................. 12
 3. Mô tả mối kết ................................................................................................................. 14
 4. Vẽ mô hình thực thể kết hợp:.......................................................................................... 15

3.1.2.Thành phần xử lý ở mức quan niệm............................................................................ 17

3.2 Phân tích và thiết kế ở mức logic.......................................................................................... 20

3.2.1.Thành phần dữ liệu ở mức logic......................................................................................... 20

3.2.1.1 Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ:....................................... 20

3.2.1.2 Các ràng buộc toàn vẹn trên 1 quan hệ:................................................................... 21

 1. a) Ràng buộc khóa chính:............................................................................................. 21
 2. b) Ràng buộc miền giá trị.............................................................................................. 22

3.2.1.3 Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ   ....................................................................... 23

a.Ràng buộc tồn tại.............................................................................................................. 23

b.Ràng buộc liên thuộc tính, liên quan hệ............................................................................ 24

3.2.2 Thành phần xử lý ở mức logic............................................................................................ 25

3.2.3. Thành phần giao diện ở mức logic.................................................................................... 26

3.3.Phân tích và thiết kế ở mức vật lý......................................................................................... 28

3.3.1.Thành phần dữ liệu ở mức vật lý:...................................................................................... 28

 1. Mô tả các bảng.............................................................................................................. 28
 2. Mô tả các mối kết hợp giữa các bảng........................................................................ 29
 3. Mô hình vật lý............................................................................................................... 30

3.3.2.Thành phần xử lý ở mức vật lý..................................................................................... 31

3.3.3 Các report , From chính................................................................................................. 32

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN....................................................................................................... 38

4.1. Kết quả đạt được……………………………………………………………………..38   .

4.1.1.  Các Phần Đã Thực Hiện Được…………………………………………………..38

4.1.2.  Các Phần Chưa Thực Hiện Được……………………………………………….38

4.2.  Hướng Phát Triển……………………………………………………………………38

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 798
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 921

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}