Source code quản lý đoàn viên vb.net full database, báo cáo
Mã SP: 559JPFMC
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 1984 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý đoàn viên VB.net đầy đủ code ,database có báo cáo kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý đoàn viên vb.net full database, báo cáo

Báo cáo Source code quản lý đoàn viên vb.net:

MỤC LỤC
---------    ---------
TRANG DÀNH CHO GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ: 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 4
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 6
1.1 Mô tả bài toán và mục tiêu cần đạt được 6
1.1.1 Mô tả bài toán 6
1.1.2 Mục tiêu cần đạt được 6
1.2 Hướng giải quyết và kế hoạch thực hiện 6
1.2.1 Hướng giải quyết 6
1.2.2 Kế hoạch thực hiện 7
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1 Cơ sở lý thuyết dành cho đề tài 7
2.1.1 Khen thưởng kỷ luật 7
2.1.2 Phân loại đoàn viên, Chi đoàn 8
2.2 Kết quả vận dụng lý thuyết vào đề tài 8
CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG 9
3.1 Phân tích yêu cầu bài toán 9
3.2 Xây dựng mô hình 9
3.2.1 Mô hình thực thể kết hợp (MCD) 9
3.2.2 Mô hình luận lý dữ liệu (MLD) 11
3.2.3 Mô hình vật lý (MPD) 11
3.2.4 Mô hình lưu đồ dòng dữ liệu (DFD) 13
3.3 Các lưu đồ biểu diễn giải thuật 15
CHƯƠNG 4 CHƯƠNG TRÌNH DEMO 19
4.1 Giới thiệu chương trình 19
4.2 Một số giao diện chính 19
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 22
5.1 Kết quả đạt được 22
5.2 Hạn chế 22
5.3 Hướng phát triển 22
5.4 Kết luận 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 798
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 921

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}