Source code quản lý giao dịch tiền c# full database, báo cáo
Mã SP: 547ZSOEZ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 859 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý giao dịch tiền c# full code, database , báo cáo với nhiều tính nắng rất tốt để các bạn có thêm tài liệu tham khảo làm đồ án.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý giao dịch tiền c# full database, báo cáo

Mục lục source code quản lý giao dịch tiền c#:

CHƯƠNG 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM HIỂU CƠ QUAN THỰC TẬP 10
I. Chức năng và nhiệm vụ nơi cơ quan thực tập 10
1. Tổng quan về Ngân hàng Mỹ Xuyên 10
2. Vai trò của Ngân hàng MXBank 10
3. Chức năng của Ngân hàng 10
4. Phạm vi hoạt động 11
II. Tổ chức Sơ đồ tổ chức bộ máy cơ quan. 12
1. Sơ đồ tổ chức 12
2. Tóm lược cơ cấu tổ chức trong bộ máy và cơ sở 13
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 15
I. Lý do chọn đề tài 15
II. Mô tả bài toán 15
1. Chức năng 15
2. Người dùng 15
4. Một số đặc điểm của tiền gửi Ngân hàng 15
5. Thủ tục cần thiết để gửi tiền 16
6. Chức năng quản lý 16
7. Nghiệp vụ 20
8. Lập báo cáo 23
9. Quản lý hệ thống 24
III. Mục tiêu của hệ thống 24
IV. Ràng buộc hệ thống 24
1. Ràng buộc quản lý hệ thống của người dùng 24
2. Ràng buộc nhân lực và thời gian 24
V. Đánh giá khả thi 24
1. Khả thi về kinh tế 24
2. Khả thi về kỹ thuật 24
3. Công cụ phát triển 24
4. Bảng tổng hợp về rủi ro hệ thống 24
5. Bảng phân công Công việc 25
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ HƯỚNG ĐI 28
I. Chức năng chính của hệ thống 28
II. Yêu cầu phi chức năng 28
III. Yêu cầu bảo mật 28
IV. Yêu cầu cụ thể của hệ thống 28
1. Yêu cầu quản lý. 28
2. Yêu cầu lập báo cáo 29
3. Yêu cầu thống kê 29
4. Yêu cầu tra cứu 29
V. Môi trường thực hiện 29
VI. Yêu cầu của nghiệp vụ 29
1. Các biểu mẫu 29
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 33
I. Phân tích yêu cầu 33
1. Xác định tác nhân (Các Actor tác động vào hệ thống) 33
2. Sơ đồ use – case 34
3. Đặc tả một số use-case 39
4. Sơ đồ lớp (Classdiagram) 44
5. Mô tả chi tiết các lớp đối tượng 45
6. Danh Sách các quan hệ trên sơ đồ 46
7. Sơ đồ tuần tự 49
I. Cây chức năng của phần mềm 58
II. Thiết kế dữ liệu 59
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và mối quan hệ 59
2. Mô tả chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu 60
III. Thiết kế giao diện 72
1. Giao diện Đăng nhập hệ thống 72
2. Giao diện Đổi mật khẩu 72
3. Giao diện chính của hệ thống 73
4. Giao diện Mở sổ tiết kiệm 74
5. Giao diện Rút tiền sổ tiết kiệm 75
6. Giao diện Gửi thêm vốn vào sổ không kỳ hạn 76
7. Giao diện in sổ có kỳ hạn 77
8. Giao diện danh sách sổ tiết kiệm 78
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 79
I. Để cài đặt phần mềm cần thực hiện các bước sau 79
1.Bước 1: Double click vào biểu tượng 79
2. Bước 2: Click vào OK 79
3. Bước 3: Click vào nút Next 79
4. Bước 4: 80
5. Bước 5: Click Next để tiếp tục cài đặt 80
6. Bước 6: Click Install để cài đặt 81
7.Bước 7: Chờ chương trình cài đặt 81
8. Bước 8: Click Finish để hoàn thành cài đặt 82
KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}