Source code quản lý khách sạn code VB.net full database, báo cáo
Mã SP: 609OHQYN
5 sao 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao
1 Đánh giá Viết đánh giá
1 1190 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 09-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản lý khách sạn code VB.net full database kèm báo cáo rất phù hợp với các bạn làm báo cáo tốt nghiệp. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý khách sạn code VB.net full database, báo cáo

Tên đồ án : Source code quản lý khách sạn code VB.net
Code : VB.NET + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M89
Dung lượng download : 6MB

Mô tả: Source code quản lý khách sạn code VB.net data kết nối sql server.

Source code quản lý khách sạn code VB.net:

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 4
Chương I: Kháo sát hiện trạng 5
I. Hiện trạng tổ chức: 5
II. Hiện trạng nghiệp vụ: 6
1. Qui trình đặt phòng: 6
2. Đón tiếp và xếp phòng cho khách: 9
3. Quy trình phục vụ khách hàng trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn: 11
4. Quy trình làm thủ tục và thanh toán cho khách: 11
Chương II: Xác định yêu cầu 13
I. Danh sách các yêu cầu chức năng nghiệp vụ: 13
II. Yêu cầu chức năng hệ thống 15
III. Yêu cầu phi chức năng 15
1. Yêu cầu tính tiến hóa: 15
2. Yêu cầu tính tiện dụng: 16
3. Yêu cầu tính hiệu quả: 16
4. Yêu cầu tính tương thích: 17
5. Các biểu mẫu liên quan 17
5.1. Biễu mẫu lập danh mục phòng: 17
5.2. Biểu mẫu lập phiếu thuê phòng: 18
5.3. Biểu mẫu về tra cứu phòng: 19
5.4. Biểu mẫu hóa đơn thanh toán: 19
5.5. Biểu mẫu báo cáo doanh thu theo loại phòng: 19
5.6. Biểu mẫu báo cáo mật độ sử dụng phòng: 20
Chương III: Phân tích và thiết kế 21
I. Phân tích và thiết kế ở mức quan niệm 21
1. Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm 21
1.1 Từ điển dữ liệu 21
1.2. Mô tả thực thể: 22
1.3. Mô tả thực mối kết hợp 30
1.4. Mô hình thực thể kết hợp 34
2. Thành phần xử lý ở mức quan niệm 35
2.1. Vẽ mô hình DFD: 35
2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0: 36
2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: 37
2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: 40
II. Phân tích và thiết kế ở mức logic 41
1. Thành phần dữ liệu ở mức logic 41
1.1 Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ: 41
1.2. Thành phần giao diện ở mức logic 47
III. Phân tích và thiết kế ở mức vật lý 47
1.Thành phần dữ liệu ở mức vật lý 47
2. Mô hình vật lý: 49
2.1. Danh sách phòng: 49
2.2. Danh mục phòng: 50
2.3. Hóa đơn tính tiền: 50
2.4. Lập bảng nhân viên: 51
2.5. Lập phiếu thuê phòng: 52
3. Thành phần xử lý ở mức vật lý 53
Chương IV: Kết luận 54
I. Nhận xét về đề tài: 54
II. Hướng phát triển của đề tài: 54

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (1)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Thành Trung
10/02/2018 07:03:09
Đánh giá sản phẩm - 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao
Sản phẩm rất tốt
good
Xem thêm bình luận
1 trong số 1

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 798
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 919

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}