Source code quản lý ngân hàng code c# full database, báo cáo
Mã SP: 555RTQVH
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 825 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý ngân hàng code c# đầy đủ code , báo cáo , database rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý ngân hàng code c# full database, báo cáo

Nội dung báo cáo Source code quản lý ngân hàng code c# :

LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần 1: 6
TỔNG QUAN 6
I. Tổng quan về Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội – Chi Nhánh An Giang 6
1.1 Giới thiệu tổng quát 6
1.2 Cơ cẩu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ - Các nghiệp vụ của Ngân hàng 6
1.1.1 Cơ cấu tổ chức 7
1.1.2 Chức năng nghiệp vụ 7
1.1.3 Các nghiệp vụ của Ngân hàng 8
II. Tổng quan hệ thống 9
2.1 Tổng quan hệ thống 9
2.2 Đánh giá khả thi 10
2.2.1 Khả thi về mặt kinh tế 10
2.2.2 Khả thi về kỹ thuật 10
2.2.3 Khả thi về hoạt động 11
2.3 Đối tượng và phạm vi ứng dụng 11
2.3.1 Đối tượng 11
2.3.2 Phạm vi 11
2.4 Ràng buộc tổng quan hệ thống 13
2.5 Phương án tổng quan 13
2.5.1 Phương án 14
2.5.2 Yêu cầu hệ thống 14
2.6 Kế hoạch thực hiện 14
2.7 Cơ sở lý thuyết 16
2.8 Phân công công việc 20
Phần 2: 21
PHÂN TÍCH 21
I Phân tích hiện trạng 21
1.1 Mô tả hiện trạng 21
1.2 Đánh giá hiện trạng 21
1.3 Mô tả hoạt động của hệ thống 21
II Phân tích yêu cầu hệ thống 22
2.1 Yêu cầu chức năng và phi chức năng 22
2.1.1 Yêu cầu chức năng nghệp vụ 22
2.1.2 Yêu cầu chức năng hệ thống 23
2.1.3 Yêu cầu phi chức năng 25
III Phân tích dữ liệu 26
3.1 Mô hình UML 26
3.2 Mô hình tổ chức dữ liệu 52
3.3 Sơ đồ lớp 54
3.4 Sơ đồ tuần tự 60
Phần 3: 78
THIẾT KẾ ỨNG DỤNG 78
I Thiết kế dữ liệu 78
1.1 Mô hình quan hệ CSDL 78
1.2 Mô tả các bảng CSDL 78
1.3 Ràng buộc toàn vẹn 87
II Thiết kế hệ thống 90
2.1 Cây cấu trúc chức năng hệ thống 90
III Thiết kế giao diện 92
3.1 Giao diện chính 92
3.2 Giao diện đăng kí 93
3.3 Giao diện đăng kí khách hàng 93
3.4 Giao diện đăng kí hồ sơ khế ước 94
3.5 Giao diện giải ngân 94
3.6 Giao diện thu vốn 95
3.7 Giao diện thu lãi 95
Phần 4: 96
CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 96
Phần 5: 97
TỔNG KẾT 97
Tài liệu tham khảo: 98

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}