Source code quản lý nhà hàng VB.NET full database, báo cáo
Mã SP: 729OEHWQ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 724 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 15-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản lý nhà hàng VB.NET full database, báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình VB.NET.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code quản lý nhà hàng VB.NET
Code : VB.NET + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M151
Dung lượng download : 9MB

Source code quản lý nhà hàng VB.NET:

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
Mục: Trang:
Phần I. Phân tích chung quản lý nhà hàng (QLNH) …………………….....4
A. Quy chế tổ chức Nhà hàng (NH) …………………………………....4
I. Quy chế tổ chức bộ phận QLNH ………………………………...4
II. Quy chế tổ chức bộ phận bếp ……………………………………15
III. Quy chế tổ chức phòng kế toán ………………………………….20
IV. Quy chế tổ chức phòng marketing ………………………………28
B. Quy định chung trong Nhà hang ……………………………………32
I. Quy định lập kế hoạch báo cáo, phân công công việc tuần ……..32
II. Quy định trong đặt bàn ………………………………………….36
III. Quy định chung trong quá trình phục vụ khách ………………...43
IV. Quy định chung đối với nhân viên NH …………………………57
C. Quy định cụ thể đối với từng bộ phận ……………………………..64
I. Bộ phận bảo vệ …………………………………………………64
II. Bộ phận lễ tân …………………………………………………..70
III. Bộ phận bàn …………………………………………………….73
IV. Bộ phận bar ……………………………………………………..98
V. Bộ phận bếp ……………………………………………………103
VI. Bộ phận thu ngân ………………………………………………116
VII. Bộ phận vệ sinh NH ……………………………………………127
VIII. Bộ phận mua hang ……………………………………………..137
IX. Bộ phận quản lý kho …………………………………………...153
X. Bộ phận quản trị tài chính kế toán ……………………………..163

Phần II. Giới thiệu chương trình QLNH ………………………………....177

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 798
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 919

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}