Source code quản lý thành viên quán game c#, báo cáo, data
Mã SP: 516BEBTH
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 606 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý thành viên quán game c# đầy đủ code , báo cáo , database rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý thành viên quán game c#, báo cáo, data

Tên đồ án : Đồ án Quản Lý Thành Viên Dịch Vụ Internet C# + Database
Code : C# + database
Tác giả:
Dung lượng download : 16MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp data kết nối SQL server

Mô tả chức năng:

- Bán thẻ chơi game
- Tính lương
- Thanh toán lương
- Quản lý thành viên
- Báo cáo thông kê
- Bán thẻ

- Bán thẻ chơi game
- Tính lương
- Thanh toán lương
- Quản lý thành viên
- Báo cáo thông kê
- Bán thẻ

- Bán thẻ chơi game
- Tính lương
- Thanh toán lương
- Quản lý thành viên
- Báo cáo thông kê
- Bán thẻ

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}