Source code quản ly thiết bị c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 629VZJCH
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
3 1588 1
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 10-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản ly thiết bị c# full code, database, kèm báo cáo, code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Source code quản ly thiết bị c# full code, database, báo cáo

Tên đồ án :Source code quản ly thiết bị c# full code
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M99
Dung lượng download : 3MB

Source code quản ly thiết bị c#:

Chương I: Khảo sát hệ thống
1.1 Khảo sát
1.2 Phân tích
1.2.1 Bộ phận ban quản lý
1.2.2 Bộ phận nhân viên
1.2.3 Bộ phận khách hàng
Chương II: Mô tả hệ thống
2.1 Giới thiệu
2.2 Lĩnh vực tin học hóa
Chương III: Các loại thực thể
3.1 Loại thực thể cơ bản
3.2 Loại thực thể đối tượng ngoài
3.3 Loại thực thể nghiệp vụ
Chương IV: Các loại thực thể và mô hình ERD, DFD
4.1 Các loại thực thể
4.1.1 Loai thực thể nhân viên
4.1.2 Loai thực thể thiết bị
4.1.3 Loai thực thể loại thiết bị
4.1.4 Loai thực thể phiếu bảo hành
4.1.5 Loai thực thể hóa đơn dịch vụ
4.1.6 Loai thực thể chi tiêt hóa đơn dịch vụ
4.1.7 Loai thực thể dịch vụ
4.1.8 Loai thực thể khách hàng
4.1.9 Loai thực thể phiếu nhận hàng
4.1.10 Loai thực thể chi tiết phiếu nhận hàng
4.2 Mô hình ERD, DFD
4.2.1 Mô hình ERD
4.2.2 Mô hình DFD
Chương V: Thiết kế hệ thống
5.1 Form hóa đơn DV
5.2 Form CT hóa đơn DV
5.3 Form phiếu nhận hàng
5.4 Form CT_phiếu nhận hàng
5.5 Form phiếu BH
5.6 Form thiết bị
5.7 Form loại TB
5.8 Form dịch vụ
5.9 Form nhân viên
5.10 Form khách
Chương VI: Kết luận

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}