Source code quản lý thiết bị c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 530EXBXJ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 917 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 07-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý thiết bị c# đầy đủ tính năng full code, database, hướng dẫn rất phù hợp với các bạn làm báo cáo tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Mục Lục báo cáo source code quản lý thiết bị c# :
---  ---

 

A. Mở Đầu 1
I. Lý do chọn đề tài 1
II. Mô tả đề tài 1
B. Tổng Quan 2
I. Giới thiệu cơ quan thực tập 2
II. Cơ cấu tổ chức công ty 3
III. Chức năng của các thiết bị 3
C. Cơ Sở Lý Thuyết 4
I. Visual Studio C# 2005 4
II. Microsoft SQL Server Express 2005 4
D. Phân Tích 5
I. Khảo sát hiện trạng 5
1. Mô tả tổng quát hiện trạng hệ thống 5
2. Mô tả hoạt động của hiện trạng 6
3. Mô tả phạm vi của hệ thống 6
II. Phương án tổng quan và đánh giá khả thi 7
1. Phương án tổng quan 7
2. Đánh giá khả thi 7
2.1. Khả thi về hoạt động 7
2.2. Khả thi về kỹ thuật 8
III. Các nghiệp vụ chính 9
IV. Các yêu cầu chức năng 9
E. Mô hình hóa yêu cầu 11
I. Mô hình thực thể kểt hợp(ER) 11
II. Mô hình dòng dữ liệu(DFD) 12
III. Mô hình trong UML 19
1. Mô hình Use Case 19
2. Mô hình Sequence Diagram 20
2.1. Thêm người dung vào hệ thống 20
2.2. Đăng nhập hệ thống 21
2.3. Đổi mật khẩu 22
2.4. Thêm hợp đồng 23
2.5. Thêm thiết bị 24
2.6. Tìm kiếm thiết bị 25
2.7. Xóa thiết bị 26
2.8. Tìm kiếm hợp đồng 27
2.9. Xóa hợp đồng 28
F. Thiết kế dữ liệu 28
I. Mô tả dữ liệu 29
1. Các bảng dữ liệu 29
2. Quan hệ giữa các bảng(CSDL) 33
II. Mô tả các ràng buộc toàn vẹn(RBTV) 34
1. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 34
2. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu 37
G. Thiết kế giao diện 40
I. Sơ đồ cây chức năng 40
II. Màn hình giao diện 41
1. Giao diện kết nối CSDL cho lần chạy đầu tiên 41
2. Giao diện đăng nhập 44
3. Giao diện chính của chương trình 44
4. Giao Diện đổi mật khẩu 45
5. Giao diện bảng thông tin bệnh viện 45
6. Giao diện bảng hợp đồng 46
7. Thống kê theo tên thiết bị 46
8. Thống kê theo ngày tháng 47
9. Tìm Kiếm Tổng hợp ( Số Hợp Đồng và Tên Thiết Bị) 47
10. Report của Bảo Trì theo số hợp đồng 48
H. Phần kết 48
I. Tài liệu tham khảo 49

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}