Source Code Quản Lý Thiết Bị, Full Code + CSDL + File Báo cáo + Slide + Hướng dẫn
Mã SP: 1715TYGEV
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
3 1659 1
Giá sản phẩm: 90 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 27-02-2020
Thể loại: Full
  • Có hướng dẫn cài đặt
Quản lý thiết bị C# (Đơn giản dễ hiểu), có cả File word báo cáo + Slide + Hướng dẫn cài đặt, thích hợp với đồ án hoặc bài tập lớn

Thông tin chi tiết

Source Code Full CSDL đề tài báo cáo Quản Lý Thiết Bị. Có cả file báo cáo + slide + hướng dẫn

+ Tài khoản đăng nhập: admin

+ Pass: admin

-> Bạn có thể sửa đổi khi chạy csdl hoàn tất

 Chức năng: 1. Admin 2. Nhân viên

1. Quản lý nhân viên, chức vụ, phòng ban

2. Quản lý thiết bị, loại thiết bị, tình trạng thiết bị

3. Quản lý thiết bị thanh lý

4. Quản lý thiết bị sửa chữa

5. Thống kê

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt SQL Server 2014, Visual 2015 trở lên

Vào SQL Server "Attach tới đường dẫn có file QuanLyThietBi.mdf

Vào thư mục ""app.config"-> đổi dường dẫn "Data Source=NGOCQUISQLEXPRESS;Initial Catalog=QuanLyThietBi;Integrated Security=True" thành câu kết nối sqlServer máy bạn.

Vào thư mục "KetNoi" -> "Connect.cs"-> đổi dường dẫn "Data Source=NGOCQUISQLEXPRESS;Initial Catalog=QuanLyThietBi;Integrated Security=True" thành câu kết nối sqlServer máy bạn.

CÓ FILE HƯỚNG DẪN khi giải nén.

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Ngọc Quí

Ngọc Quí

Miễn phí 0 SP

Mất phí 1 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}