Source code quản lý thư viện VB6 full database, báo cáo
Mã SP: 691TNDPP
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 909 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code VB6
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản lý thư viện VB6 full database, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ VB6.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Source code quản lý thư viện VB6
Code :VB6 + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M130
Dung lượng download : 2MB

Source code quản lý thư viện VB6:

Đây là đề tài " Quản lý thư viện " lập trình trên VB 6.0 ,CSDL Access trong bộ môn công nghệ phần mềm , có cả các báo cáo kèm theo trong quá trình làm để tài, file thực thi và hướng dẫn sử dụng chương trình kèm theo rất chi tiết dễ hiểu.

Phần 1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 3
1.1. Yêu cầu nghiệp vụ 3
1.1.1. Danh sách các yêu cầu 3
1.1.2. Danh sách các biểu mẫu và các qui định 4
1.1.2.1. Biểu mẫu 1 và qui định 1 4
1.1.2.2. Biểu mẫu 2 4
1.1.2.3. Biểu mẫu 3 5
1.1.2.4. Biểu mẫu 4 và qui định 4 5
1.1.2.5. Biểu mẫu 5 6
1.1.2.6. Biểu mẫu 6A, 6B, 6C 6
1.1.2.7. Biểu mẫu 7 và qui định 7 7
1.1.2.8. Biểu mẫu 8 8
1.1.3. Bảng trách nhiệm 9
1.2. Yêu cầu tiến hoá 10
1.2.1. Danh sách các yêu cầu 10
1.2.2. Danh sách các biểu mẫu 10
1.2.2.1. Biểu mẫu 9 10
1.2.2.2. Biểu mẫu 10 11
1.2.2.3. Biểu mẫu 11 12
1.2.3. Bảng trách nhiệm 12
1.3. Yêu cầu tiện dụng 13
1.4. Yêu cầu hiệu quả 13
1.5. Yêu cầu tương thích 13
1.6. Yêu cầu an toàn 13
1.7. Yêu cầu bảo mật 13
Phần 2 MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU 14
2.1. Yêu cầu nghiệp vụ 14
2.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập thẻ độc giả 14
2.1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu cập nhật thông tin thẻ độc giả 16
2.1.3. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu huỷ thẻ độc giả 18
2.1.4. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu nhận sách 20
2.1.5. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu huỷ sách 22
2.1.6. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tra cứu sách 24
2.1.7. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập phiếu mượn sách 26
2.1.8. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu nhận trả sách 28
2.2. Yêu cầu tiến hoá 30
2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu cập nhật qui định lập thẻ độc giả 30
2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu cập nhật qui định nhận sách 32
2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu cập nhật qui định lập phiếu mượn sách 34

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}