Source code quản lý trung tâm tin học c# full code, data, báo cáo
Mã SP: 528AEQQH
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 837 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 07-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý trung tâm tin học c# đầy đủ tính năng full code, database, báo cáo rất phù hợp với các bạn làm báo cáo tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

CHƯƠNG 1: 8
1.Đặt vấn đề và thực trạng dẫn tới vấn đề 8
 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 9
 Hiện thực 10
2. Mô tả vấn đề và cách giải quyết vấn đề 10
2.1. Phân tích nghiệp vụ 10
2.2. Cơ cấu tổ chức 11
2.3. Các chức năng chính của chương trình 12
2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 13
CHƯƠNG 2: 14
1.Xây dựng các đối tượng và các thông tin cần lưu trữ. 14
2.Chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu 32
3.Mô hình Usecase 15
4.Một số chức năng của hệ thống 19
4.1. Chức năng Ql thông tin khoá học: Được phân giã thành nhiều chức năng như sau: 19
5.Lược đồ sequence cho một số use case 26
6.Lược đồ cộng tác 29
7.Lược đồ lớp 31
8.Mô hình dữ liệu 39
CHƯƠNG 3: 40
1.Thiết kế giao diện 40
1.1Các Menu chính 40
42
 Thống kê 42
43
1.2Màn hình đăng nhập 43
1.3Cập nhập học viên 44
1.4Cập nhập giáo viên 45
45
1.5Thông tin lớp học 45
1.6Cập nhập khoá học 46
1.7Kết quả học tập 47
1.8Tìm kiếm thông tin học viên 47
1.9Tìm kiếm thông tin giáo viên 48
1.10Tìm kiếm điểm 49
49
1.11In bảng diểm theo lớp 49
1.12In Report bảng điểm học vi ên theo lớp 50
1.13Danh sách học viên thi lại 51
KẾT LUẬN 51

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}