Source code quản lý ứng dụng trên windows c# full code , báo cáo
Mã SP: 643YCNDJ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 858 0
Giá sản phẩm: 10 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 11-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản lý ứng dụng trên windows c# full code , kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm bài tập,đồ án môn c#. Download source code.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý ứng dụng trên windows c# full code , báo cáo

Tên đồ án :Source code quản lý ứng dụng trên windows c#
Code : C# + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M106
Dung lượng download : 64MB

Mô tả: Đồ án tốt nghiệp.

Source code quản lý ứng dụng trên windows c#:

PHẦN I – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2

 1. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 2

PHẦN II – CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 2

 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA ROOTKIT. 2
 2. Khái niệm về Rootkit 2
 3. 2. Đặc điểm của Rootkit 3
 4. 3. Chức năng của Rootkit 3
 5. Phân loại Rootkit 3
 6. TỔNG QUAN VỂ PROCESS (TIẾN TRÌNH) 4

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA ỨNG DỤNG – PROCESS (TIẾN TRÌNH) 5

PHẦN III – PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 7

 1. CÁC SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG.. 7
 2. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống. 7
 3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 8
 4. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG.. 8

III. MÔ HÌNH LIÊN KẾT CÁC BẢNG DỮ LIỆU. 11

PHẦN IV – NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.. 12

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 12

 1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC. 12
 2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CHƯƠNG TRÌNH.. 12
 3. Vấn đề áp dụng kỹ thuật Rootkit vào việc hạn chế sự tác động của người dùng 12
 4. Nguyên tắc hoạt động của chương trình. 14
 5. Giao diện của chương trình. 16

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 16

 1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH.. 17

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}