Tải đồ án phần mềm quản lý học sinh code vb.net kèm báo cáo, database
Mã SP: 1175LXOJQ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 823 0
Giá sản phẩm: 40 Xu
Danh mục: Source code VB.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Tải đồ án phần mềm quản lý học sinh code vb.net kèm báo cáo, database. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình vb.net.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Tải đồ án phần mềm quản lý học sinh code vb.net kèm báo cáo, database
Code : vb.net + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8016
Dung lượng download : 5MB
Mô tả : Tải đồ án phần mềm quản lý học sinh code vb.net kèm báo cáo, database kết nối sql server

 

Tải đồ án phần mềm quản lý học sinh code vb.net kèm báo cáo,database

 

Nội dung báo cáo:
Mục lục
CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 1
I.Hiện trạng tổ chức: 1
a. Khảo sát thực tế: 1
b. Những vẫn đề chung : 3
II.Hiện trạng nghiệp vụ. 3
1 Bộ phận tổ giáo vụ 3
2 Bộ phận tổ chuyên môn 4
A. Đánh giá xếp loại về hạnh kiểm 4
1. Nội dung đánh giá, xếp loại hạnh kiểm: 4
2. Xếp loại và tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm: 4
B. Đánh giá và xếp loại học lực 5
1.Nội dung đánh giá, xếp loại học lực: 5
2.Hình thức đánh giá, xếp loại: 6
3.Cho điểm, các loại bải kiểm tra và số lần kiểm tra cho điểm: 7
4.Các chủ đề tự chọn theo môn học (TC) : 8
5.Điểm trung bình môn học: 8
6.Tiêu chuẩn xếp loại học lực học kỳ và cả năm 9
C Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại 10
1.Xét cho lên lớp. thi lại các môn học: 10
2.Khen thưởng và kỷ luật. 10
D Trách nhiệm trong đánh giá, xếp loại học sinh 11
1.Giáo viên bộ môn: 11
2.Giáo viên chủ nhiệm lớp: 11
3.Hiệu trưởng: 11
4.Bộ phận tổ BGH 12
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 13
1.Danh sách các yêu cầu chức năng nghiệp vụ: 14
2.Danh sách các yêu cầu chức năng hệ thống: 15
3.Các yêu cầu phi chức năng 15
4.Các biểu mẫu liên quan 16
CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 19
3.1.Phân tích và thiết kế ở mức quan niệm 19
3.1.1.Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm 19
a. Từ điển dữ liệu: 19
b. Mô tả thực thể: 20
c. Mô tả mối kết 22
d. Vẽ mô hình thực thể kết hợp: 23
3.1.2.Thành phần xử lý ở mức quan niệm 24
3.2 Phân tích và thiết kế ở mức logic 27
3.2.1.Thành phần dữ liệu ở mức logic 27
3.2.1.1 Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ: 27
3.2.1.2 Các ràng buộc toàn vẹn trên 1 quan hệ: 29
a) Ràng buộc khóa chính: 29
b) Ràng buộc miền giá trị 30
3.2.1.3 Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ 31
a.Ràng buộc tồn tại 31
b.Ràng buộc liên thuộc tính, liên quan hệ 32
3.2.2 Thành phần xử lý ở mức logic 33
3.2.3. Thành phần giao diện ở mức logic 34
Vẽ một số màn hình giao diện quan trọng: 34
3.3.Phân tích và thiết kế ở mức vật lý 36
3.3.1.Thành phần dữ liệu ở mức vật lý: 36
a. Mô tả các bảng 36
b. Mô tả các mối kết hợp giữa các bảng 37
c. Mô hình vật lý 38
3.3.2.Thành phần xử lý ở mức vật lý 39
Xác định ngôn ngữ lập trình 39
3.3.3 Các report , From chính 45
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 49
1.Làm được gì ? 49
2.Cái gì làm được tốt ? 49
3.Cái gì làm được chưa tốt ? 49
4.Cái chưa làm được ? 49
5.Đề nghị 49

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 4 798
Source code VB.NET
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
Download: 6 919

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}