Tải Đồ án phần mềm quản lý khách hàng code c#, báo cáo, datasase
Mã SP: 1159KFKBQ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 395 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Tải Đồ án phần mềm quản lý khách hàng code c#, báo cáo, datasase. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c# . Download source code c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Tải Đồ án phần mềm quản lý khách hàng code c#, báo cáo, datasase
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8008
Dung lượng download : 30MB
Mô tả : Tải Đồ án phần mềm quản lý khách hàng code c#, báo cáo, datasase kết nối sql server

 

Tải Đồ án phần mềm quản lý khách hàng code c#, báo cáo, datasase

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 6
LỜI NÓI ĐẦU 7
CHƯƠNG 1: XÁC LẬP DỰ ÁN 8
1.1. Xác lập yêu cầu dự án 8
1.1.1. Những khái niệm cơ bản 8
1.1.2. Những yếu tố cơ bản trong quản trị quan hệ khách hàng 9
1.1.3. Khảo sát hiện trạng 10
1.1.4. Đánh giá thực trạng về hệ thống thông tin quản lý khách hàng 12
1.1.5. Mô tả bài toán 13
1.1.6. Yêu cầu chức năng 13
1.1.7. Các yêu cầu phi chức năng 14
1.2. Lập kế hoạch dự án 14
1.2.1. Về kỹ thuật 14
1.2.2. Về hoạt động 15
1.3. Ước lượng dự án 16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18
2.1. Phân tích biểu đồ Usecase 18
2.1.1. Biểu đồ Usecase tổng quát 18
2.1.2. Biểu đồ Usecase quản lý Khách hàng 19
2.2. Biểu đồ lớp 22
2.2.1. Biểu đồ lớp của hệ thống 22
2.2.2 Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Quản lý Khách hàng 22
2.3. Biểu đồ trạng thái 23
2.4. Phân tích biểu đồ tuần tự 24
2.4.1. Biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập 24
2.4.2. Biểu đồ tuần tự cho Usecase quản lý Khách hàng 25
2.5. Biểu đồ cộng tác 27
2.6. Biều đồ hoạt động 27
2.7. Biểu đồ thành phần 28
2.8. Biểu đồ triển khai 29
2.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu 30
2.9.1. Bảng Tài khoản 30
2.9.2. Bảng Khách hàng 30
2.9.3. Bảng Chức vụ 30
2.9.4. Bảng Nhân viên 30
2.9.5. Bảng Phiếu yêu cầu 31
2.9.6. Bảng Phiếu hẹn 31
2.9.7. Diagram 31
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 33
3.1. Công nghệ sử dụng 33
3.2. Một số giao diện chính của chương trình 33
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ PHẦN MỀM 34
1.1. Định nghĩa 34
1.2. Phương pháp kiểm thử 34
1.3. Các kỹ thuật kiểm thử 34
1.4. Mô hình kiểm thử 35
1.5. Bảng test code 36
CHƯƠNG 5: TÍCH HỢP VÀ BẢO TRÌ 40
5.1. Cải tiến phần mềm 40
KẾT LUẬN 43

.... 31

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}