Tải Đồ án phần mềm quản lý thiết bị C# kèm database, báo cáo
Mã SP: 1123EDNPR
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 2072 2
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Tải Đồ án phần mềm quản lý thiết bị C# kèm database, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Đồ án với nhiều tính năng hay.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án phần mềm quản lý thiết bị C# + database + báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M7014
Dung lượng download :7MB
Mô tả :Đồ án phần mềm quản lý thiết bị C# + database kết nối SQL server

Tải Đồ án phần mềm quản lý thiết bị C#:

Nội dung báo cáo:
Mục Lục

CHƯƠNG I 7
CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THIẾT BỊ 7
I. Tìm hiểu sơ lược về hệ thống thông tin quản lý 7
1. Tìm hiểu sơ lược về thông tin 7
2. Khái niệm thông tin 7
3. Vai trò của thông tin trong tổ chức 8
II. Khái niệm hệ thống - hệ thống thông tin – hệ thống thông tin quản lý 8
1. Khái niệm hệ thống 8
2. Các yếu tố cơ bản của hệ thống 8
3. Hệ thống thông tin 9
4. Hệ thống thông tin quản lý 9
III. Một vài khái niệm liên quan đến quy trình quản lý thiết bị 9
IV. Quy trình bài toán quản lý thiết bị: 10
V. Mục tiêu cần đạt đến : 10
CHƯƠNG 2 10
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
I. Phân tích chức năng hệ thống 10
1. Tổng quát hệ thống chức năng quản lý thiết bị 10
2. Mô hình dòng chảy dữ liệu (DFD) 11
a. Sơ đồ DFD mức 0 : 11
b. Sơ đồ DFD mức đỉnh : 12
c. Sơ đồ DFD biểu diễn chức năng quản lý danh mục : 13
d. Sơ đồ DFD biểu diễn chức năng tìm kiếm – in ấn 13
e. Sơ đồ BDF biểu diễn chức năng trợ giúp 14
II. Xây dựng các thực thể, mối quan hệ giữa các thực thể 14
1. Xây dựng các thực thể : 14
2. Mối quan hệ giữa các thực thể: 16
III. Mô hình thực thể E-R (Entity Relationship) : 18
IV. Lược đồ quan hệ 18
1.Bảng ADMIN : 18
2.Bảng CHUCVU : 19
3.Bảng LOAITHIETBI : 19
4.Bảng NHANVIEN : 19
5.Bảng PHONG : 19
6.Bảng SUACHUA : 19
7.Bảng THANHLY : 19
8.Bảng THIETBI : 19
9.Bảng TINHTRANG : 19
V. Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ 19
VI. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 20
1. Bảng ADMIN 20
2. Bảng CHUCVU 20
3. Bảng LOAITHIETBI 21
4. Bảng NHANVIEN 21
5. Bảng PHONG 22
6. Bảng SUACHUA 22
7. Bảng THANHLY 23
8. Bảng THIETBI 23
9. Bảng TINHTRANG 24
VII. Form Thiết Kế 24
1. Đăng nhập 24
2. Phòng ban 24
3. Tình trạng 25
4. Thiết bị 25
5. Thiết bị sửa chữa 25
6. Thiết bị thanh lý 26
7. Thống kê 26
VIII. Tìm Kiếm 26
1.Tìm theo tên thiết bị 26
2.Tìm theo thời gian 27
IX. Cập nhật Danh mục 28
CHƯƠNG 3 30
TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ 30
I. Ưu điểm: 30
II. Khuyết điểm: 30
III. Hướng phát triển của phần mềm : 30
VI. Kết luận : 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
PHỤ LỤC 33

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}