Tải đồ án quản lý dự toán code ASP.NET, database, báo cáo
Mã SP: 1221HIZFO
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 502 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code ASP.NET
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 29-04-2018
Thể loại: Full
Tải đồ án quản lý dự toán code ASP.NET, database, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình asp.net.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Download đồ án quản lý dự toán code ASP.NET, database, báo cáo
Code : ASP.NET + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M8039
Dung lượng download : 100MB
Mô tả : Download đồ án quản lý dự toán code ASP.NET, database, báo cáo kết nối SQL server

Download đồ án quản lý dự toán code ASP.NET, database, báo cáo

Chức năng:
I. Giới thiệu
1.1. Mục đích sử dụng
• Tự động tổng hợp các báo cáo
• Theo dõi chi tiết các khoản chi
• Theo dõi từng khoản mục
• Tổng hợp theo nhiều chiều (Theo chiều đơn vị,theo chiều các nguồn, theo chiều các loại công trình,…)
• Tổng hợp được các báo cáo theo các quyết định của Tổng cục
• Giảm thời gian làm báo cáo tổng hợp, cung cấp báo cáo nhanh chóng kịp thời theo yêu cầu lãnh đạo
• Tra cứu và cập nhật tức thời các thông tin về dự toán, giao vốn, giải ngân, quyết toán
• Truy cập vào hệ thống Internet để khai thác thông tin sau khi đăng nhập hệ thống
1.2. Web Quản lý vốn có những chức năng
 Hệ thống
 Trang chủ
 Thay đổi mật khẩu
 Quản trị hệ thống (Quản lý người dùng,phân quyền cho nhóm,cấu hình menu chức năng…)
 Danh mục
 Quyết định
 Dự án quốc lộ
 Đơn vị sử dụng
 Chương loại khoản mục
 Thông tin đơn vị
 Quản lý vốn ngân sách
 Giao dự toán
 Khối lượng
 Thanh toán (UNC)
 Quyết toán Ngân sách (Thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính; Thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổng hợp tình hình kinh phí; Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán)
 Quản lý vốn quỹ bảo trì đường bộ
 Giao kế hoạch
 Giao vốn
 Thanh toán (UNC)
 Khối lượng
 Tra cứu theo danh mục (Danh mục quyết định theo kế hoạch, Danh mục QĐ giao vốn, Danh mục QĐ giải ngân)
 Dự toán thu chi phí phà
 Phân bổ phí phà
 Quyết toán Quỹ (Tổng hợp kinh phí; Kinh phí sử dụng quyết toán; Thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính; Danh mục công trình quyết toán; Danh mục công trình giảm trừ quyết toán)
 Báo cáo đơn vị sử dụng
 Báo cáo nguồn ngân sách (Báo cáo giao kế hoạch, báo cáo tình hình giải ngân đơn vị, tổng cục)
 Báo cáo nguồn quỹ bảo trì
 Báo cáo Tổng cục
 Báo cáo tổng hơp tình hình giải ngân
 Tổng hợp đã giao dự toán
 Báo cáo theo dõi giao vốn quỹ bảo trì
 Báo cáo quyết toán quỹ (Tổng hợp tình hình kinh phí quyết toán; Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán; Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra nhà nước; Báo cáo danh mục giảm trừ quyết toán; Dự toán thu chi phí phà; Báo cáo quyết toán vốn SCĐB từ quỹ BTĐB)
 Báo cáo quyết toán Ngân sách (Thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính; Thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính theo loại khoản; Tổng hợp thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổng hợp thu chi hoạt động sự nghiệp va hoạt động sản xuất kinh doanh theo loại khoản; Tổng hợp tình hình kinh phí; Tổng hợp tình hình kinh phí theo loại khoản; Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán; Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán theo loại khoản)
 Xét duyệt quyết toán
 Quỹ bảo trì (Tổng hợp tình hình kinh phí quyết toán; Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán; Danh mục công trình quyết toán)
 Ngân sách (Thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổng hợp tình hình kinh phí; Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán)
 Trợ giúp
 Comment yêu cầu phát sinh
 Hồ sơ giấy tờ
 Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}