Tải đồ án quản lý quán cafe full code c#, database, báo cáo
Mã SP: 1145LGKAG
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 721 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Tải đồ án quản lý quán cafe full code c#, database, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Tải đồ án quản lý quán cafe full code c#, database, báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8001
Dung lượng download : 11MB
Mô tả : Tải đồ án quản lý quán cafe full code c#, database, báo cáo kết nối Sql server

 

Tải đồ án quản lý quán cafe full code c#, database, báo cáo

 

Chức năng :

Giao diện login:
- Exit
- Nhập đầy đủ username và pass :
+ nhập sai
+ nhập đúng -> đăng nhập thành công
Giao diện Thu Ngân:
-đặt vấn đề: Khi mở một quán cafe cần có nhân viên
Giao diện nhân viên:
- Thêm:
+ kích khi chưa điền đủ thông tin
+ điền đầy đủ thông tin -> cho thêm
- Sửa:
+ Kích khi chưa đủ thông tin
+ Điền đúng yêu cầu : IDNV và thông tin cần sửa (để ý Giới tính và Thời Gian) -> sửa thông tin
- Tìm Kiếm
+ Khi cùng không hoặc cùng nhập IDNV và tên nhân viên
+ Khi nhập một trong IDNV hoặc Tên Nhân viên gần đúng -> tìm kiếm
- TÍnh Lương
+ Khi chưa nhập IDNV hoặc ngày kết thúc
+ Nhập IDNV và nhập ngày Kết thúc trước ngày Bắt Đầu-> Sai, Nhập ngày Kết Thúc sau ngày BẮt Đầu -> tính lương , Ngày Bắt Đầu =Ngày Kết Thúc
- Xoá
+ Khi chưa nhập IDNV
+ Khi nhập IDNV -> cho Xoá
Giao Diện Quản lý bàn : đặt vấn đề khách vào đặt bàn:
- Thêm:
+ Chưa nhập thông tin
+ Nhập đủ thông tin -> thêm bàn, nhập bàn đã tồn tại -> ko cho, nhập thêm bàn khác -> ok
- Xoá:
+ Theo mã Bàn hoặc mã Khách Hàng ( để ý ngày)
Giao diện thực đơn:
- Tìm kiếm : Nhập đầy đủ hoặc một phần tên của đồ uống
- Thêm
+ Chưa nhập
+ nhập đủ 3 thông tin yêu cầu (để ý ngày): với bàn chưa có và bàn đã có hoặc vs mã món sai, với thông tin đúng -> ok
- Sửa:
+ Khi chưa nhập
+ Nhập đầy đủ Mã bàn, Mã món và chỉnh sửa số lượng -> ok
- Xoá:
+ Khi chưa nhập
+ Khi nhập cả Mã bàn và Mã đồ uống (để ý ngày) -> chỉ xoá mã đồ uống của bàn đó trong ngày xác định
+ Khi chỉ nhập mã bàn -> xoá tất cả đồ uống của bàn
Thu Ngân: giới thiệu Giao diện
- Khi chưa chọn bàn cần tính -> ko tính
- Tính Tiền : Chỉ thông báo tiền bàn đã gọi đồ được chọn
- In Hoá Đơn: khi khách hàng trả tiền và in hoá đơn gồm : thông tin thực đơn đã gọi,…..
- Huỷ gọi món: Lưu ý chỉ dành cho bàn chưa gọi đồ hoặc bàn đã gọi nhưng chưa có đồ uống
- Thanh Toán sau:
 Cần nhập thông tin khách hàng trả sau -> thông tin khách hàng sẽ được lưu và được liên lạc sau một thời gian, đồng thời ThanhToanSau sẽ được kích hoạt
 Sau khi thanh toán sau mặc định bàn đó trong ngày rỗng => them bàn đó trong ngày => ok
- Thông tin khách hàng:Hiển thị thông tin khách hàng thanh toán sau
Thống kê:
- Thống kê: cần chọn từ ngày đến ngày
- Xoá : Cần chọn từ ngày đến ngày
Thông tin trợ giúp

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}