Tải đồ án quản lý siêu thị code c# full database, báo cáo
Mã SP: 1155CMZUR
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 632 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 28-04-2018
Thể loại: Full
Tải đồ án quản lý siêu thị code c# full database, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c# full data và báo cáo.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :Đồ án quản lý siêu thị code c# full database, báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8006
Dung lượng download : 4MB
Mô tả :Đồ án quản lý siêu thị code c# full database kết nối sql server

Tải đồ án quản lý siêu thị code c# full database, báo cáo

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC HÌNH ẢNH 5
KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT 6
TÓM TẮT 7
1. TÓM TẮT 7
2. TỪ KHÓA 7
ABSTRACT 8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 9
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 9
1.2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 9
1.3. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 9
1.4 HƯỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 10
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11
2.1. KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN (HTTT) 11
2.1.1. Hệ thống là gì? 11
2.1.2. Hệ thống thông tin là gì? 11
2.1.3. Công cụ dùng trong quá trình xây dựng HTTT 11
2.2. SƠ LƯỢC VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2005 12
2.2.1. Làm quen với giao diện SQL Server 2005 12
2.2.2. Giới thiệu sơ lược về SQL Server 2005 13
2.3. SƠ LƯỢC VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 13
2.3.1. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C# 13
2.3.2. Các bước chuẩn bị cho chương trình 16
2.3.3. Chương trình C# đơn giản 17
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22
3.1. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (CDM) 22
3.2. MÔ HÌNH LUẬN LÝ (LDM) 23
3.3. MÔ HÌNH VẬT LÝ (PDM) 24
3.3.1.Bảng MATHANG (Mặt hàng) 25
3.3.2.Bảng NGANHHANG (Ngành hàng) 25
3.3.3. Bảng NHACUNGCAP (Nhà cung cấp) 26
3.3.4. Bảng CUNGCAP (Cung cấp) 26
3.3.5. Bảng NHA_SX (Nhà sản xuất) 27
3.3.6. Bảng KHACHHANG (Khách hàng) 27
3.3.7. Bảng NHANVIEN (Nhân viên) 28
3.3.8. Bảng KHOHANG (Kho hàng) 28
3.3.9. Bảng CHUAHANG (Chứa hàng) 29
3.3.10. Bảng HOADONNHAP (Hóa đơn nhập) 29
3.3.11. Bảng CHITIET_HD_NHAP (Chi tiết hóa đơn nhập) 30
3.3.12. Bảng HOADONXUAT (Hóa đơn xuất) 30
3.3.13. Bảng CHITIET_HD_XUAT (Chi tiết hóa đơn xuất) 31
3.3.14. Bảng NGAYAPDUNG (Ngày áp dụng) 31
3.3.15. Bảng DONGIA (Đơn giá) 32
3.3.16. Bảng TT_KM (Thông tin khuyến mãi) 32
3.4. CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 32
3.4.1. Ràng buộc tham chiếu 32
3.4.2. Ràng buộc thực thể 33
3.5. CÁC LƯU ĐỒ XỬ LÝ 34
3.5.1. Chú thích ký hiệu lưu đồ 34
3.5.2. Lưu đồ chức năng chuyển kho 35
3.5.3. Lưu đồ chức năng thêm mặt hàng vào chi tiết hóa đơn nhập 36
3.5.4. Lưu đồ chức năng thêm mặt hàng vào chi tiết hóa đơn xuất 37
3.6. DEMO VÀ GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 38
3.6.1. Các chức năng cơ bản của phần mềm 38
3.6.2. Giao diện của phần mềm Quản lý việc mua hàng của siêu thị 39
3.6.3. Giao diện các form cập nhật thông tin mặt hàng, ngành hàng, nhà sản xuất, đơn giá, chương trình khuyến mãi, khách hàng, nhân viên 41
3.6.4. Giao diện các form cập nhật thông tin kho hàng, nhà cung cấp 45
3.6.5. Giao diện các form lập hóa đơn nhập, hóa đơn xuất 47
3.6.6. Các biểu mẫu Report 48
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51
4.1. KẾT LUẬN 51
4.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}