Tải Đồ án quản lý sinh viên c# full code, database , báo cáo
Mã SP: 1335PSGKY
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1712 1
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-05-2018
Thể loại: Full
Tải Đồ án quản lý sinh viên c# full code, database , báo cáo. Với nhiều tính năng, giao diện đẹp rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Tải Đồ án quản lý sinh viên c# full code, database , báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8096
Dung lượng download :9MB
Mô tả : Tải Đồ án quản lý sinh viên c# full code, database , báo cáo kết nối SQL server

Tải Đồ án quản lý sinh viên c# full code, database , báo cáo

Nội dung báo cáo:

Lời nói đầu 3
I. CƠ SỞ DỮ LIỆU. 4
1. Nghiệp Vụ Bài Toán. 4
1.1. Mô Tả Bài Toán. 4
1.2. Chức Năng Cần Thiết. 5
2. Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu. 8
2.1. Biểu Đồ Use Case. 8
2.2. Xác định thực thể - thuộc tính. 9
2.3. Biểu Đồ Lớp. 10
2.4. Sơ đồ mô hình quan hệ. 11
3. Thiết Kế - Giải Thích Bảng. 12
3.1. Bảng Khóa Học. 12
3.2. Bảng Hệ Đào Tạo. 12
3.3. Bảng Khoa. 12
3.4. Bảng Ngành Đào Tạo. 13
3.5. Bảng Lớp. 13
3.6. Bảng Sinh Viên. 14
3.7. Bảng Học Kỳ. 14
3.8. Bảng Môn Học. 15
3.9. Bảng Điểm. 15
3.10. Bảng Đổi Điểm. 16
3.11. Bảng Thông Tin Đăng Nhập. 16
II. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG. 17
1. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Sử Dụng. 17
2. Kỹ Thuật Sử Dụng. 18
3. Sử Dụng Stored Procedure Để Xử Lý Dữ Liệu. 19
3.1. Lấy Điểm Theo Học Kỳ Của Sinh Viên. 19
3.2. Lấy Ra Các Kết Quả Tổng Kết Của Sinh Viên. 20
3.3. Lấy Ra Danh Sách Sinh Viên Xét Học Bổng. 21
3.4. Lấy Ra Danh Sách Sinh Viên Hết Thời Gian Học Tập – Hoặc Đủ Điều Kiện Ra Trường. 22
III. HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH. 23
1. Thông Tin Server. 23
2. Giao Diện Đăng Nhập. 23
3. Giao Diện Trang Chủ Của Chương Trình. 24
4. Giao Diện Quản Lý Sinh Viên. 25
5. Giao Diện Quản Lý Lớp Học – Nhập Điểm. 28
6. Giao Diện Xét Học Bổng. 30
7. Giao Diện Xét Ra Trường. 30
8. Giao Diện Học Kỳ. 31
9. Giao Diện Khóa Học 31
10. Giao Diện Môn Học. 32
11. Giao Diện Khoa. 32
12. Giao Diện Ngành Đào Tạo. 33
13. Giao Diện Hệ Đào Tạo. 33
14. Giao Diện Đổi Mật Khẩu. 33
15. Giao Diện Quản Lý Người Dùng. 34
16. Giao Diện Thông Tin Phần Mềm. 34
17. Một Số Báo Cáo. 35
17.1. Báo Cáo Kết Quả Học Kỳ. 35
17.2. Báo Cáo Danh Sách Sinh Viên Xét Học Bổng. 36

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}