Tải Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự code C# có Database, báo cáo
Mã SP: 1115RJASX
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 863 1
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 27-04-2018
Thể loại: Full
Tải Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự code C# có Database, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Tải Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự code C# có Database, báo cáo
Code : C# - database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M7010
Dung lượng download :4MB
Mô tả : vTải Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự code C# có Database, báo cáo kết nối SQL server

Nội dung báo cáo:
I

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ HỮU THĂNG .............................................................................................. 1
1.1. Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hữu
Thăng ............................................................................................................................ 1
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức .............................. 1
1.2.1. Sơ đồ tổ chức ............................................................................................... 3
1.2.2. Các quy định chung trong lao động của đơn vị, bộ phận, công đoạn tại
phòng kỹ thuật .......................................................................................................... 5
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP ..................................................................... 10
2.1. Mô tả quy trình thực tập và công việc thực tế tại Công ty TNHH Xây Dựng
Thương Mại Dịch Vụ Hữu Thăng .............................................................................. 10
2.1.1. Quy trình thực tập ......................................................................................... 10
2.1.2. Công việc tìm hiểu được về thực tế .............................................................. 12
2.1.3 Hệ thống thông tin Công ty TNHH XD TMDV Hữu Thăng ........................ 13
2.2. Sản phẩm CNTT theo yêu cầu của Công ty Hữu Thăng .................................... 15
2.2.1. Hiện trạng nhu cầu và lý do chọn phần mềm ............................................... 15
2.2.2. Xác định yêu cầu chức năng ......................................................................... 16
2.2.3. Phân tích thiết kế hệ thống ............................................................................ 19
2.2.4. Thiết kế phần mềm ....................................................................................... 31
CHƯƠNG 3. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT THỰC TẬP TẠI CÔNG TY
TNHH XD TMDV HỮU THĂNG ............................................................................. 43
3.1 Nhận thức của sinh viên sau thời gian tìm hiểu và tham gia thực tập ............. 43
3.1.1 Nhận xét chung về quá trình thực tập ........................................................... 43
3.1.2 Những thuận lợi và khó khăn khi nhận nhiệm vụ được giao ....................... 43
3.1.3 Cách giải quyết nội dung công việc được giao ............................................ 44
3.2 Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp và cấp trên tại Công ty TNHH XD TMDV
Hữu Thăng .................................................................................................................. 44
3.2.1 Thiết lập mối quan hệ giữa các đồng nghiệp và cấp trên để hoàn thành công
việc………………………………………………………………………………..44
3.2.2 Đánh giá ưu nhược điểm trong mối quan hệ nhằm mang đến hiệu quả trong
công việc ................................................................................................................. 44
3.3 Những kết quả thu nhận được sau khi kết thúc quá trình thực tập tại Công ty
TNHH XD TMDV Hữu Thăng .................................................................................. 45
3.3.1. Học tập được gì qua các quy định về nội quy lao động, học tập, nghỉ ngơi
và an toàn lao động ................................................................................................. 45
3.3.2. Học tập được gì qua quy định về PCCC, vệ sinh và môi trường .............. 45
3.4 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn ............................................. 45
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 48

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}