Tải Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo
Mã SP: 1107EWQXT
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 540 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 23-04-2018
Thể loại: Full
Tải Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo. Là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Tải Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database, báo cáo
Code : C# - database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M7007
Dung lượng download :15MB
Mô tả :Tải Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code c#, database kết nối SQL server

Nội dung báo cáo:

Mở đầu 4
Chương I: Tìm hiểu nhu cầu 5
I. Nhu cầu thực tế: 5
I.1.Giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện: 5
I.2. Các biểu mẫu thu thập được: 6
II. Mô tả quy trình quản lý tại thư viện: 11
II.1.Nhập sách: 11
II.2.Cấp thẻ độc giả: 11
II.3. Mượn trả sách: 11
II.4. Hủy đầu sách: 12
II.5. Hủy độc giả: 12
II.6. Báo cáo thống kê: 12
Chương II. Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống 13
I.Phân tích hệ thống về chức năng: 13
I.1.Sơ đồ ngữ cảnh: 13
I.2.Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống: 13
II. Phân tích hệ thống về dữ liệu: 15
II.1.Sơ đồ luồng dữ liệu: 16
II.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 16
II.1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: 17
II.1.3: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2: Error! Bookmark not defined.
II.1.3.1: Sơ đồ mức 2.1: Chức năng mượn sách 18
II.1.3.2: Sơ đồ mức 2.2: Chức năng trả sách Error! Bookmark not defined.
II.3. Sơ đồ dữ liệu E/R: 21
II.3.1. Xây dựng các thực thể: 21
II.3.2. Mô hình E/R: 23
II.4. Ma trận khóa: 25
II.5. Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Relatisonship): 26
Chương III: Công cụ triển khai 27
I.Cơ sở lý thuyết và Công cụ sử dụng: 27
I.1. Microsoft Visual Studio 2005 27
I.2. Ngôn ngữ: C# 27
I.3.Ngôn ngữ SQL 29
Chương IV: Cài đặt chương trình 31
I. Thiết kế form: 31
I.1. Giao diện đăng nhập hệ thống: 31
I.2. Giao diện cập nhật thông tin sách trong thư viện: 32
I.3. Phân loại sách trong thư viện: 33
I.4. Giao diện thông tin độc giả: 33
I.5. Giao diện thông tin nhà xuất bản: 34
I.6. Giao diện thông tin mượn sách: 35
I.7. Giao diện thông tin trả sách: 36
I.8. Giao diện thống kê độc giả và sách: 37
II. Triển khai thực hiện: 38
II.1. Thuật toán đăng nhập: 38
II.2.Thuật toán lập phiếu mượn 39
II.3. Thuật toán tìm kiếm: 39
II.4. Thuật toán cho mượn sách: 41
II.5. Thuật toán trả sách: 43
II.6.Thuật toán thống kê: 43
Kết luận 44

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}