Tải đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code C#, database, báo cáo
Mã SP: 1061IUQYL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 652 0
Giá sản phẩm: 30 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 11-04-2018
Thể loại: Full
Tải đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code C#, database có báo cáo kèm theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Tải đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code C#, database, báo cáo
Code : C# + data
Tác giả:
Mã số đồ án : M6062
Dung lượng download :19MB
Mô tả : Tải đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code C#, database, báo cáo kết nối SQL server

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
I. Giới thiệu bối cảnh đề tài 1
II. Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn 1
II.1. Mục tiêu nghiên cứu 1
II.2. Ý nghĩa thực tiễn 1
II.3. Phương pháp nghiên cứu 2
II.4. Bố cục trình bày 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
I. Khảo sát hiện trạng 3
II. Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn SQL 3
III . Ngôn ngữ lập trình C# 6
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
I. Yêu cầu của người dùng về hệ thống mới 8
II. Phân tích quy trình hoạt động của hệ thống 9
II.1.Quy trình nhập tài liệu 9
II.2. Quy trình mượn tài liệu 10
II.3.Quy trình trả tài liệu 11
II.4. Xử lý độc giả vi phạm 12
II.5. Quy trình xử lý tài liệu 12
II.6. Quy trình tìm kiếm tài liệu 13
II.7.Quy trình làm thẻ thư viện 14
III. Phân tích thiết kế hệ thống theo UML 15
III.1. Các chức năng của hệ thống 15
III.2. Biểu đồ Usecase 16
III.3. Biểu đồ lớp 28
III.4. Biểu đồ quan hệ 31
III.5.Biểu đồ hoạt động 40
III.6. Biểu đồ tuần tự 44
CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 46
I. Cài đặt chương trình 46
I.1. Cài đặt Server 46
I.2. Cài đặt dịch vụ 46
II. Thử nghiệm chương trình 46
II.1. Giao diện của chương trình 46
II.2. Reprot của chương trình 53
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 55
I. Kết luận 55
II. Hạn chế 56
III. Hướng phát triển 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}