Tải source code phần mềm quản lý xuất nhập tồn kho c# kèm báo
Mã SP: 1537BXXIU
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 1565 1
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 01-07-2018
Thể loại: Full
Tải source code phần mềm quản lý xuất nhập tồn kho c# kèm báo. là đồ án cực hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Mã đồ án: M201886

Tải source code phần mềm quản lý xuất nhập tồn kho c# kèm báo có những tính năng sau:

1. Form Đăng nhập. 31

2. Form Đổi mật khẩu. 31

3. Form Backup CSDL. 32

4. Form Restore CSDL. 32

5. Form Giao diện chính. 32

6. Form Thống kê doanh thu. 33

7. Form Thống kê sản phẩm.. 33

8. Form Hóa đơn nhập. 34

9. Form Hóa đơn xuất 34

10. Form Khách hàng. 35

11. Form Mặt hàng. 35

12. Form Nhà cung cấp. 36

13. Form Nhân viên. 36

14. Form Nhà sản xuất 37

15. Form Nhóm hàng. 37

16. Form Thu tiền khách hàng. 38

17. Form Trả tiền nhà cung cấp. 38

18. Form Danh sách hóa đơn nhập. 39

19. Form Thêm sử hóa đơn nhập. 39

20. Danh sách hóa đơn xuất 40

21. Form Thêm sửa hóa đơn xuất 40

22. Form Danh sách khách hàng. 41

23. Form Thêm sửa khách hàng. 41

24. Form Danh sách mặt hàng. 42

25. Form Thêm sủa mặt hàng. 42

26. Form Danh sách nhà cung cấp. 43

27. Form Thêm sủa nhà cung cấp. 43

28. Form Danh sách nhà sản xuất 44

29. Form Thêm sửa nhà sản xuất 44

30. Form Danh sách nhân viên. 45

31. Form Thêm sửa nhân viên. 45

32. Form Danh sách nhóm hàng. 46

33. Form Thêm sừa nhóm hàng. 46

34. Form Danh sách phiếu chi 47

35. Form Tìm nhà cung cấp. 47

36. Form trả tiền nhà cung cấp. 48

37. Form Danh sách phiếu thu. 48

38. Form Tìm khách hàng. 49

39. Form Thu tiền khách hàng. 49

 

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}