Tiếp nhận phản ánh/khiếu nại đến bản quyền, sở hữu trí tuệ

     Vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ được BQT 123click.org đặc biệt quan tâm, theo dõi thường xuyên nhằm đảm bảo thư viện sản phẩm trên bienxanhgroup.vn hoàn toàn hợp pháp, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của thành viên, người mua.

     Đối với mỗi sản phẩm download đều có phần “báo cáo bản quyền” để thành viên có thể báo cáo các sản phẩm vi phạm tới BQT 123click.org.

 

     Thành viên cũng có thể gửi báo cáo bất kỳ sản phẩm tới BQT thông qua mục liên hệ phía cuối trang hoặc gửi mail tới : btvn09@gmail.com

 

 

     Ngay khi tiếp nhận báo cáo của thành viên, BQT sẽ nghiêm túc xem xét, kiểm tra tính xác thực của thông tin phản ánh qua đó có hướng xử lý kịp thời

 

{**} {**}