Tìm kiếm

Có tổng số 1 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "đồ án quản lý mua bán sách c"

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán sách C# - Wpf kèm báo cáo (29/10/2018)

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán sách C# - Wpf kèm báo cáo: 1.    Giao diện chương trình ứng dụng. 32 1.1      Giao diện đăng nhập. 32 1.2      Giao diện màn hình chính. 32 1.3      Giao diện quản lý  sách. 34 1.4      . Giao diện quản lý tác giả. 35 1.5      Giao diện quản lý thể loại 36 1.6      Giao diện quản lý nhà cung cấp. 37 1.7      . Giao diện quản lý khách...
{**} {**}