Tìm kiếm

Có tổng số 257 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "Source code c"

Download source code phần mềm quản lý ga ô tô c# + database ( mô hình 3 lớp) (26/03/2018)

Tên đồ án : Source code phần mềm quản lý ga ô tô c# + database ( mô hình 3 lớp) Code : C# + data + báo cáo Tác giả: Mã số đồ án : M6032 Dung lượng download : 22MB Mô tả : Source code phần mềm quản lý ga ô tô c# + database ( mô hình 3 lớp) kết nối SQL server

Share Source code quản lý hóa đơn tiền điện C# full code, database (25/03/2018)

Tên đồ án : Source code quản lý tiền điện C# + database Code : C# + data Tác giả: Mã số đồ án : M6028 Dung lượng download : 2MB Mô tả : Source code quản lý tiền điện C# + database kết nối SQL server Chức năng :Code quản lý hóa đơn tiền điện C# + Khách hàng đăng ký mới + Nhập phiếu ghi điện + In hóa đơn + Thêm loại hình sử dụng + Xem chi tiết hóa đơn ...

Source code đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP, data, báo cáo (06/05/2019)

Tên đồ án : Đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP + data + báo cáo Code : PHP + data + báo cáo Tác giả: Mã số đồ án : M6026 Dung lượng download : 102MB Mô tả : Đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP + data kết nối MySQL Đồ án tốt nghiệp Website du lịch Code PHP: Nội dung báo cáo: MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 2 1.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY 2 1.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 2...
{**} {**}