Tìm kiếm

Có tổng số 10 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "Wpf"

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán sách C# - Wpf kèm báo cáo (29/10/2018)

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý mua bán sách C# - Wpf kèm báo cáo: 1.    Giao diện chương trình ứng dụng. 32 1.1      Giao diện đăng nhập. 32 1.2      Giao diện màn hình chính. 32 1.3      Giao diện quản lý  sách. 34 1.4      . Giao diện quản lý tác giả. 35 1.5      Giao diện quản lý thể loại 36 1.6      Giao diện quản lý nhà cung cấp. 37 1.7      . Giao diện quản lý khách...

Tải source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự c# - Wpf có báo cáo (29/10/2018)

Tải source code đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự c# - Wpf có báo cáo có những tính năng sau: Các chức năng cơ bản của hệ thống: Quản lý hồ sơ: + Cập nhật hồ sơ + Lưu trữ hồ sơ Quản lý lương: + Chấm công cho nhân sự + Tính lương cho nhân sự dựa trên bảng chấm công + Tổng hợp và trả lương Tra cứu, tìm kiếm: + Tra cứu theo hồ sơ lý lịch + Tra cứu...

Tải source code đồ án tốt nghiệp quản lý thi băng lái xe c# - Wpf có báo cáo kèm theo (29/10/2018)

Source code đồ án tốt nghiệp quản lý thi băng lái xe c# - Wpf :  1.Giao diện đăng nhập: 23 2.Giao diện đăng ký. 24 3.Giao diện màn hình chính: 25 4.Giao diện quản lý người thi: 26 5.Giao diện quản lý câu hỏi: 27 6.Giao diện chuẩn bị thi: 28 7.Giao diện thi trắc nghiệm: 29 
{**} {**}