Tìm kiếm

Có tổng số 26 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "arduino"

(miễn phí) Tài liệu Kết hợp arduino với iphone, iPad,... (01/07/2018)

Tài liệu có nội dung như hình, cụ thể: - gioewis thiệu arduino - Kết nối arduino vs iPhone và iPad - Kết nối với Xbee

(Miễn phí) Tài liệu arduino và wifi siêu hay (01/07/2018)

Tài liệu bao gồm nội dung như hình miêu tả, cụ thể như: - Giới thiệu về module wifi - Giới thiệu giao thức như TCP,... ......................

Arduino android nâng cao (01/07/2018)

Tài liệu dành cho những bạn nào đang nghiên cứu arduino và android gồm: - Giới thiệu arduino và android - Giao tiếp giữa chúng - Lập trình và thư viên - Project
{**} {**}