Tìm kiếm

Có tổng số 3 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "ky thuat"

Tài liệu kỹ thuật lập trình robot công nghiệp( Lập trình Robot Harmo, KUKA) (02/02/2018)

Tài liệu bao gồm: 1. Giữa kỳ:          - Báo cáo robot KUKA         - Code lập trình tháp Hà Nội         - Bản vẽ 3D Solid 2. Cuối Kỳ:        - Báo cáo robot Harmo        - Bản vẽ Cad hệ thống khí nén        - Slide trình bày cuối kỳ        - Code PLC đk Harmo ( Đã chạy thành công)

Tài liệu môn Kỹ thuật an toàn và môi trường rất hot( Miễn phí) (01/07/2018)

Tài liệu ôn thi giữa và cuối kỳ gồm: - Hướng dẫn bài tập lớn - Các dạng bài tập chắc chắn sẽ thi - Lý thuyết, câu hỏi ôn thi

Đồ họa Kỹ thuật (Hướng dẫn chi tiết) (02/02/2018)

(Các bạn tham khảo hướng dẫn download các sản phẩm miễn phí tại đây)   Tài liệu bao gồm nội dung sau:  - Hình học họa hình - Vẽ kỹ thuật - Giao đường thẳng mặt phẳng, mp với mp,.. - Hình cắt bán phần - Hình xuyên - Hoàn thiện hình chiếu - Một số giao tuyến đặc biệt. - Song song, vuông góc
{**} {**}